Yuxuda Ağac Görmək

Yuxuda Ağac Görmək Yozması Nədir?

Ağacın yozması ağacın növünə, təbiətinə, faydalı və ya yararsızlığına görə edilir. Bütün fəsillərdə yaşıl qalan(Həmişəyaşıl), yarpaqları düşməyən ağacları yuxuda görmək dində səbrə, mal-dövlətə, uzunömürlüyə və ruzinin davamına dəlalət edir. Yarpaqlarını tökən ağacları yuxuda görmək – ağacın növündən asılı olaraq – sevinc və ya kədər; yoxsulluğu və ya zənginliyi bildirir. Yuxda Tanınmamış ağac narahatlıq və şiddətlə ifadə edilir. Yuxuda Meyvəli ağac görmək müsəlman üçün xeyirxah əmələ, kafir üçün hidayət tapmağa, Yuxuda Meyvəsiz ağac görmək müsəlman üçün əməlsiz elmdir və insan üçün heç bir faydası olmayacaq. Yuxuda Ağacın altına kölgələnmək, yağışdan ağacın altına gəlmək, qorxudan ağacın altına sığınmaq varlı və qüdrətli bir insanın himayəsi altına keçməyə, ruziyə dəlalət edir. Yuxuda Ağac əkmək evə bəy olmağa , Ağacda yatmaq çoxlu uşağa, özünü ağac üzərində görmək qorxduğu şeydən qorunmağa yozulur.

Yuxuda Ağac Görməyin Mənası Və Təfsiri

Yuxuda Ağacın quruması xəstənin və ya itmiş şəxsin ölümü deməkdir. Yuxuda Quru ağac ruzi və hidayətdir. Bəzi insanlarla ağacın altında olmaq, insanın kitaba və sünnəyə tabe olması deməkdir. Yuxuda Dərələrin, vadilərin, dağların ağacları gözlənilməz yerlərdən ruzyə yozulur. Yuxuda bir ağaca aid olmayan ağacda meyvə görmək, ərindən başqa kişidən hamilə qalan qadına yozulur. Bir ağacın meyvəsi olmayan ağacdan meyvə toplamaq haram mala yozulur. Yuxuda Bir Ağaca dırmaşmaq kimisə nədənsə mən etməkdir. Yuxuda Ağacdan enmək bir adamdan ayrılmaqdır. Ağacdan yıxılaraq bir yerini qırmaq, bir işdən zərər görmək kimi təfsir edilir. Nablusi:  Ağaclar qadınları və müxtəlif əxlaqlı kişiləri təmsil edir. Yuxuda ağac görmək həm də davaya işarə edir. Yuxuda Tanınmamış ağacları görmək narahatlıq, şiddət və qışqırıq deməkdir. Yuxu görənin bidəti varsa, o bidətdən çəkinər.

Yuxu görən kafirdirsə və ağac da məhsuldardırsa, müsəlman olacağına dəlalət edir. Ağac meyvəsizdirsə, elmi və rahatlığı olmayan bir insana işarə edir. Bil ki, ağacların bəziləri iylənmək üçün, bəziləri həm qoxulamaq, həm də yemək üçün, bəziləri qoxusu olmayıb sadəcə yemək üçün, bəziləri isə nə yeyilmək, nə də iylənmək üçündür. Yuxuda xına, qızılgül və sorhan ağacı kimi tənha qoxulu bir ağac görmək, yaxşılıq sahiblərinə, əməlsiz elmə, və ya bir şey etmədən bir şey söyləməyi bildirir. Bu təfsir meyvəsi yeyilən ağaclara aid edilir. Sitrus, limon və sitron kimi həm yeməli, həm də ətirli ağacları yuxuda görmək daxil və zahirin yaxşılığına yozulur. Bu yuxu elmlə birlikdə əməlin, sözlə birlikdə əməlin varlığına işarə edir.

Qoxusu olmayan, ancaq meyvəsi yeyilə bilən xurma, qoz, ərəb ənciri və bənzəri ağacları görmək, onlardan yalnız qüvvət və səylə bir şey alına bilən böyük insanları ifadə edir. Yuxuda Yarpaqlarını tökən ağacları görmək yoxsulluğa, zənginliyə, əzbərliyə, unutqanlığa, kədərə, sevincə işarədir. Ağac qabığı yuxuyu görən adamın malının bərəkətimeyvəsi isə əsgərləridir. Kim yuxuda görsə ki, o ağaca aid olmayan ağacdan meyvə toplayır, halal olmayan mal alır.

Yuxuda Ağac Əkmək

Kim yuxuda öz bağında bir neçə ağac əkdiyini görsə, bir neçə övlad dünyaya gələcək, ömürlərinin uzunluğu və qısalığı o ağacların ömrü ilə mütənasibdir. Beləli Çinar ağacının ömrü uzun; Şaftalı ağacının ömrü qısadır. Bir insan yuxuda içərisində ətirli otlar bitmiş ağacları görsə, qəm və bədbəxtliyə düçar olmuş bəzi kişilərin ora ağlamaq üçün girəcəyinə işarə edir. Ağacların yarpaqları ürəksiz gümüş pullardır. Bir şəxs yuxuda ağaclarının bir dağı əhatə etdiyini görsə, bu, o məmləkətin padşahının çoxlu nəsillərə malik olduğuna və ya rəiyyətinin həmin şahın yanına toplanacağına işarə edir. Yuxuda evdə görülən ağac, evin qabağındadırsa, qullara, böyükdürsə, adı olan ağac kişilərə; məşhur olan ağac qadınlara, kiçik ağaclar da yaxın qohumları bildirir. Bütün tanınmamış və naməlum ağaclar kişi və ya qadın, şübhəli qazanc və ya qədim bilik deməkdir. Yuxuda Xurma kimi yaxşı ağaclar yaxşı sözlərə, soğan, sarımsaq kimi pis ağaclar isə çirkin və yaramaz sözlərə işarə edir.

Yuxuda Ağac Kəsmək

Yuxuda Ağacları kəsmək yaxşı deyil. Kim yuxuda ağac kəsdiyini görsə, adam öldürər. Bəzi təfsirçilərə görə, yuxuda ağac kəsmək onu kəsənə və onun ailəsinə çatacaq bir ixtiraya işarədir. Sultan görsə ki, balta ilə ağac kəsir, bəzi adamların öldürülməsi üçün ölüm hökmü verir. Əgər oraqla ağacları kəssə, onlardan gücləri çatmayan bir şey istəyir. Kim yuxuda ağacdan bir şey aldığını görsə, o ağaca aid edilən adamlardan xeyir-bərəkət qazanar. Kim özünü ağacdan yıxılaraq öldüyünü görsə, bir adam ilə etdiyi davada ölər, əgər əli sınsa, qardaşı və ya bacısı bir adamla etdiyi davada ölər kimi yozulur. Əgər iki ayağı sınsa, malı bir səbəbə görə yox olar. Quranda təriflənən zeytun ağacını yuxuda tikan kimi görmək, o ağacın tikanları yuxu görəni pislikdən çəkindirər.

Kim yuxuda çoxlu xurma ağacı görsə, həmin ağacların sayı qədər adamlara malik olar. Əgər xurma bağçası və ya xurması olmayan hər hansı bir yerdədirsə, bura sahib olan şəxs üçün dərə, tarla və fermadır. Yuxusunda xurma ağaclarının bitdiyini görən adama bəzi adamlardan tarla, ferma kimi şeylər qalar. Əgər Qoz ağacı görsəz, ərəb olmayan xəsis, yararsız və problemli adama işarədir. Qoz ağacının meyvəsi həm də əziyyət və zəhmətlə əldə olunacaq mülkə işarə edir. Bəzən ağacları görmək; Mağazalara, masalara, qullara və qulluqçulara, heyvanlara, restoranlara, anbarlara və zirzəmi kimi tanınan digər yerlərə işarə edir. Yuxuda ağacın yıxıldığını, kəsildiyini, yandığını və ya güclü küləkdən sındığını görsə, tələf olan və ya öldürülən kişi və ya qadına işarədir. Yuxuda Üzüm ağacının budağını kəsmək şərəfdir.

Yuxuda Agac Gormek Ne Demekdir?

Bəzən ağac dinləri və məzhəbləri ifadə edir. Əgər o ağac yuxu görənin evindədirsə və orada xəstə varsa, o xəstənin və ya qan davası ucbatından həbsdə olan birinin, mücahidin və ya səfərdə olan birinin vəfatına dəlalət edir. Əgər o ağac məsciddədirsə, bu, məşhur kişinin və ya məşhur qadının öldürülməsinə və ya ölümünə işarədir. Əgər o ağac xurma ağacıdırsa, sultanın hüzurunda adı çəkilən şəxs və ya alim və ya padşahın arvadı və ya başçının anası vəfat edər. Ağac zeytun ağacı olarsa, alim, vaiz, səyyah ya da hakim və ya həkim biri ölər. Digər ağacların yozumu həmin ağacın xüsusiyyətinə, faydasına, zərərinə, sinfinə və təbiətinə görə edilir. Kim yuxuda ağac əkdiyini görsə, o ağacın dəyəri qədər şərəf qazanar, özüdə başqa bir insana güvənər. Yuxuda Səpdiyi toxumun cücərməsinin yozumuda belədir. Əgər Yuxuda səpilən toxum cücərməzsə, yuxuyu görənin başına kədər gələcək. 

Heyva ağacı ağlından faydalanılması mümkün olmayan ağıllı bir insandır. Bəzi təfsirçilər deyirdilər ki, yuxuda qış günü üzüm ağacı görən insan zəngin hesab etdiyi kişi və ya qadına aldanaraq var-dövlətini xərcləyər. Yuxuda Üzüm ağacı şən, ləyaqətli və səltənətli bir adamdır. Yuxuda Badam ağacı qəribə adamdır. Yuxuda Söyüd ağacı dostundan çəkinən, düşməni ilə danışan adamdır. Yuxuda Nar ağacı dindar adamdır, tikanları günahların qarşısını alır. Nar ağacını kəsmək bətni kəsməkdir. Badam növündən olan qoz kimi ağaclar ərəb olmayan adamı bildirir. Yuxuda Sidr ağacı şərəfli, nəcib, səxavətli və fəzilətli insanı bildirir. Yuxuda Əbucehil qarpızı adlanan ağac dinsiz, zəngin, qorxaq insanı bildirir. Yuxuda Saç ağacı kralı, alimi və ya astroloqu bildirir.

Yuxuda Xurma Ağacı Görməyin Mənası

Yuxuda Xurma ağacı alim və ya uşaqla təfsir edilir. Onu kəsmək o alimin və ya uşağın ölümüdür. Yuxuda Xurmanın meyvəsi uşağa yozulur. Yuxuda Qurumuş xurma ağacı münafiq adamdır. Yuxuda Küləyin xurma ağacını kökündən qopardığını görmək o şəhərdə vəba xəstəliyinin baş verəcəyinə və ya sultan tərəfindən bir cəza veriləcəyinə dəlalət edir. Xurmanın çəyirdəyinin xurma ağacı olduğunu görmək övladın elmli və fəzilətli olmasına, yaxud adi bir insanın uca olacağına dəlalət edir. Bəzi təfsirçilər deyirlər ki, xurma uzunömürlülük və övlada işarədir. Xurma ağacı arvad, ev, yer, mal, il, paltar, mal, uşaq və ya alimlərə istinad edilir. Xurma ağacı İnsanın düşmənçiliyindən və ya vəzifəsindən, səfərindən və ya pis işlərindən uzaq olmasına işarədir.

Yuxuda Banan ağacı din və dünyapərəstlik sahibi olan varlı və tədbirli bir insandır. Əncir ağacı ailəsinə xeyir verən və düşmənləri ona sığınan kişidir. Çünki ilanlar əncir ağacına sığınır. Yuxuda Tut ağacı görmək xalqa və ailəsinə səxavətli, kasıba kömək edən, çoxlu mal-dövləti, övladı olan insandır. Yuxuda Püstə ağacı görmək zəngin, yüngül ruhlu, səxavətli və ailəsi ilə birlikdə xoşbəxt bir insandır. Yuxuda Ərik ağacı görmək ondan istifadə olunmayan saleh bir insandır. Ərik ağacı bütün insanlar üçün faydalı bir insandır. Tərcüməçilər bəzilərinin ərik ağacının münafiq biri olduğunu, bəzilərinin isə zəngin qadın olduğunu deyirlər. Kim yuxusunda ərik ağacından meyvə yığdığını görsə, zəngin bir qadınla evlənər. Alma ağacı xidmət adamıdır. Yuxuda Şaftalı ağacı zəngin, igid və çoxlu sərvət toplayan adamdır. Yuxuda Armud Ağacı uşaqları ilə yaxşı anlaşan kişidir. Yuxuda Yulğun ağacı kasıblara xeyri, varlılara zərəri olan münafiq adamdır. Keçiboynuzu ağacı faydası və xeyri az olan bir insandır. Yuxuda Limon ağacı böyük ictimai faydası olan bir insandır. Yuxuda Limon və Portağal Ağacı görmək gözəl və gözəl camalı olan kimsəyə işarədir.

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir