Yuxuda Ali İmran surəsini görmək

Yuxuda Qurandan bu surənin oxunması xalq arasında hörmətli yer qazanmağa yozulur

Yuxuda Ali İmran surəsindən ayə oxunması isə ailədə az nəsibə, çox səfərə dəlalət edir.

Yuxuda bu surəyi və ya bu surənin bir hissəsini oxuduğunuzu görmək, o insanın ailəsi arasında çox qalmadığına və ya çox səyahət etdiyinə işarədir.

Molla Cami: Bəzi təfsirçilər bu yuxunun seçilən, rüsvayçılıqdan uzaq və xidmətə qadir olan şəxsə işarə etdiyini söyləmişlər.

Yuxuda bir insanın Ali-İmran surəsinin tam və ya bir hissəsini oxuduğunu və ya oxunduğunu görmək; Əbu Bəkrin (r.a.) dediyinə görə, onun dostları və qohumları arasında qisməti az olur.

Qoca yaşında övladı olar, çox səyahət edər.

Cəmiyyətdə sevilən, hər cür pislikdən uzaq olan bir insana çevrilər.

İbn Şirinin təfsirinə görə: Yuxuda birinin Ali İmran surəsini oxuduğunu görmək; həmin şəxs camaat tərəfindən sevilən, pislikdən çəkinən şəxs kimi yozulur.

Kirmaninin təfsirinə görə: Bu şəxs İslam dininə bağlı olaraq ölər və dəfn edilər. Əgər övladı yoxdursa, Allah ona övlad verəcək.

Cəfər-i Sadiqin təfsirinə görə: Belə bir yuxu görən; Dinində və əməlində saleh, camaatda məqbul, dünya və axirətdə bağışlanar.

Nəblusi: Yuxuda bu surəni və ya surədən bir ayət oxumaq və ya oxunduğunu görmək, Hz. Əbu Bəkr (R.A), Nafi və İbn Kəsir demişlər ki, insanın ailəsində payı az olar, qocalığında övladı olar, çox səfər edər.

Bəziləri deyir ki, bu adam xalqın elitasıdır, kirdən, giley-güzardan təmiz olar, başqa dinə mənsub olanlarla mücadilə edər.

Digərləri deyirlər ki, ruzi və bolluq üçün ağıl pak olar, nəfs təmiz olar.

Seyid Süleyman: Hz. Əbu Bəkrin (r.a.) dediyinə görə, yuxusunda “Ali İmran” surəsini qismən və ya tamamilə oxuyan və ya oxunduğunu görən şəxsin ailəsi və yaxınları arasında qisməti az olar. Qocalığında övladı dünyaya gələr. Çox səyahət edər. Xalq arasında nüfuz qazanar. Hər cür pislikdən uzaq olar.

İbn Şirin deyir: O, insanlar arasında sevimlidir. Pis əməlləri yoxdur. Yuxuda surədəki Kulillahummə Malik ayəsini oxuyan və ya onun oxunduğunu görən şəxs hökmdar sayəsində böyük məqama nail olur.

Kirmani dedi: Yuxu görən yaxşılıq və İslam üçün ölər. Əgər övladı yoxdursa, Allah-taala ona saleh övlad bəxş edər. Yuxu görənin bütün arzuları gerçəkləşir.

Cafer-i Sadık buyurmuştur ki: Dininizdə və dilində doğru, xalq arasında məqbul, dünya və axirətdə bərəkətli olar

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir