Yuxuda Ay Görmək

Yuxuda Ay Görmək Yozması Nədir?

Yuxuda ay görmək – adil idarəçiyə, böyük alimə, xeyirli övlada, başqana və yuxu görənin ata-ana və bacı-qardaşlarının razılığına dəlalət edir. Yuxuda Ayı qucaqlamaq həm kişi, həm də qadın üçün gözəl insanla evlənmək deməkdir. Ayı dumanlı görmək, yaşıd olmayan biri ilə evlənməyə işarədir. Ayın evində çıxması qadın üçün oğlan uşağına yozulur. Ayın buludlar içində yox olması arzu edilən şeyin vaxtının keçməsinə yozulur. Yuxuda Ayın çıxmağı arzu olunan şeyə asanlıqla nail olmağı göstərir. Ayı əldə tutmaq və ya belə görmək evlənmək deməkdir. Ay bir yeri və ya evi işıqlandırsa, dövlətdən gələcək yaxşılığa işarədir. Yuxuda ayı görmək, iş həyatınızda baş verəcək bəzi dəyişikliklərin karlı çıxmağınıza səbəb olacağı deməkdir.

Yuxuda Ay işığında yerimək ana şəfqətinə, aya baxmaq və onun üzəridə öz üzünü görmək xəstə üçün ölümə, deyilsə oğula işarə edir. Ayın günəşə çevrilməsi ata tərəfdən miras və ya yardımla əlaqələndirilir. Tam ay vəzirin işdən çıxarılmasını, hökmdarın sonunu bildirir. Aya və günəşə səcdə etmək hökmdara pis işdə kömək etməyə, ay və günəşin yuxu görənə səcdə etməsi isə valideynlərin razılığına yozulur. Ayın qaranlıq görünməsi və qara buluda girməsi idarədən gələcək pisliyə, ayın parçalanması və ya ikiyə bölünməsi, hökumətin parçalanmasına və ya yüksək vəzifəli idarəçinin ölümünə aid edilir. Yuxuda Ay işığı gizlənən şeylərin eşidilməsinə, Yuxuda Aypara arvadın hamilə qalmağına, idarəçiyə, sərkərdəyə, anidən meydana gələcək xeyrə yozulur. Üsyankar üçün tövbə etməyə yozulur.

Yuxuda Hilal görmək

Ayın aypara şəklində görünməsi həccə, hilalın çıxıb ardından tez batması isə arzu və istəklərin həyata keçməyəcəyinə işarədir. Bəzən aypara müharibə və şiddətə yozulur. Tam ay gözəl əxlaqlı insana, Ayın yüksəldiyini görmək rütbə və mövqeyə işarə edir. Yuxuda ay görmək həyat yoldaşınız və ya sevgiliniz tərəfindən daha çox sevilmək, pul qazanmaq deməkdir. Ay donuq olmağı evdən bir qadın xəstələnməyinə yozulur. Ayın tutulması yaxın çevrənizdən birinin xəstələnməsinə yozulur. Ayın iki yerə bölünməsi şəhərdə önəmli birinin ölməsinə yozulur. Ayı yaxından görmək yaxşı bir evliliyə yozulur. Ayın yerdə olması yuxu görənin anasının öləcəyinə yozulur.

Yuxuda Ay və günəş səcdə etməsi qohumlar tərəfindən sevilmək və ya böyük var-dövlətə yozulur. Ayın ətrafının buludlarla örtülü olması xəstəliyə və ya sevgilidən ayrılığa yozulur. Ayın hərəkət etməsi Bir şey icad etməyə və ya xoş xəbər almağa yozulur. Tam ay görmək işiniz yolunda gedəcəyinə və gələcəyinizin çox parlaq olacağına işarə edir. Gündüz vaxtı ay görmək gərəksiz işlər üçün boşuna vaxt keçirməyə yozulur. Özünüzü ayda görmək oğlan uşağı sahibi olmağa yozulur. Parlaq ay görmək subaylar üçün, yaxşı evliliyə, evli cütlüklər üçün, qız uşağına yozulur Yuxuda Ay görmək gözəl uşağa və ya yad kişiyə yozulur.

Yuxuda Aypara Görmək

Yuxuda Qırmızı ay səfərə və ya həccə getməyə yozulur. İkiyə bölünən ayın parçalarının yenidən birləşməsi ağır xəstəliyə işarədir. Yuxuda ay görmək eşq həyatınızda inkişafların olacağına işarədir. Yuxuda ay görmək insanın sevdiklərinə qovuşacağına, əldə edəcəyi maddi və mənəvi rahatlığa və hüzura işarə edir. Kim görsə ki, ayını öz malı kimi əlində tutur, böyük dövlət məmuru olar. Ayla döyüşdüyünü görən dövlət məmurları ilə ixtilafdadır. Özünün ay olduğunu və ya ayın yerində oturduğunu görmək yüksək məqama çatacağına işarə edir. Ayı qaranlıq və ya səmadan başqa bir yerdə görmək dövlət adamlarının bəzi işlərdə çətinlik çəkəcəklərinə dəlalət edir. İbn Sirinə görə: ayı tam yuvarlaq (bədr) halında görmək böyük bir insanın ölümünə yozulur.

Ayın iki yerə parçalandıqdan sonra yenidən birləşdiyini görmək, böyük insanın xəstələnərək yenidən sağalacağına işarə edir. Ayın bədr halında ikən başqa bir ulduzla toqquşmasını görmək iki ölkə xalqının bir-biri ilə vuruşacağına işarə edir. Cabirül Məqribiyə görə; Yanında və ya əlində ayı görən kişi evlənər. Ay hilaldırsa, evlənəcəyi şəxs özündən aşağı təbəqədəndir. Ay tam bir dairə halındadırsa, nəcib və daha yüksək təbəqədəndir. Ayın başqa bir evdən çıxdığını görmək, birindən xeyir və fayda görəcəyinə dəlalət edir. Ayı tutulmuş görmək ölkənin və ölkənin ağsaqqallarının bəzi çətinliklərlə üzləşəcəyinə işarə edir. Ayın aypara kimi çıxdığını və ya yavaş-yavaş böyüdüyünü görmək həmin ölkədə sonradan dövlət başçısı olacaq uşağın doğulduğuna işarə edir. Göydə ay çıxdığını görmək və onu başqalarına göstərmək onu görən insanın ölümünün yaxınlaşmasına dəlalət edir.

Cəfər-i Sadiqə görə; Yuxuda ay görmək on iki cür yozulur:
 1. Nazir,
 2. Dövlət adamı,
 3. Dost,
 4. Aşpaz,
 5. Kişi,
 6. Ata,
 7. Ana,
 8. Ər,
 9. Həyat yoldaşı,
 10. Sahib,
 11. Xeyir və mənfəət,
 12. Qulluqçu.

Yuxunun görünüş şəkilnə görə uyğun olanı alaraq bunlardan biri götürülərək yozulur. İbn Fudaliyə görə: Ay bəzən oğul kimi yozulur.

Bir adam qoynundan bir ay çıxdığını görsə, bu, oğlan uşağı olacağına işarə edir. Ayın yavaş-yavaş böyüyüb səmaya qalxdığını görmək, uşağın böyüyəndə yaxşı oğul olacağına, işində uğur qazanacağına işarədir. Yuxuda ayı günəşlə bir görmək iki böyük insandan xeyir və fayda görəcəyinizə işarədir. Günəşin ayla döyüşdüyünü görmək iki böyük insanın bir-birini qısqandığına və küsəcəklərinə işarədir. Başqa bir rəvayətə görə: Yuxuda ay görmək ədalətli dövlət başçısına və ya böyük alimə, gözəl oğlana və ya yalançıya işarə edir. Yuxuda Ayın yoxa çıxdığını görmək, yuxu görənin yaxşılıqdan və əmin-amanlıqdan istədiyi şeylərin həyata keçəcəyinə işarə edir. Kim yuxuda aya baxdığını görsə və ayda üzünün şəklini görsə, ölər. Əgər ayın qaraldığını görən şəxs dövlət başçısıdırsa, bu, onun idarəçiliyində olanların onun əmr və fərmanlarına tabe olmalarına dəlalət edir.

Yuxuda Ayın günəş olduğunu görmək, yuxu görənin atası və ya həyat yoldaşı tərəfindən izzət, şərəf, xeyir və mal alacağına işarə edir. Xəstə və ya dəniz səfərində olan insan üçün ayı görmək məhvə dəlalət edir. Xəstə və ya dəniz səfərində olan insan üçün ayı görmək həlak olmağa dəlalət edir. Varlı adam ayın buludlarla örtüldüyünü görsə, sərvətini itirər. Bir qadın yuxuda bir yerdə ay olduğunu görsə və əlini aya uzatsa və aya çata bilməsə, bu, həmin qadının oğlan uşağı arzusunda olduğuna, lakin bu istəyinə çatmayacağına, ancaq qadın hamilədirsə, qız uşağı dünyaya gətirəcək. Günəşə və aya səcdə etdiyinizi görmək, yuxu görənin böyük günah işləyəcəyinə dəlalət edir. İşini gizli saxlamaq istəyən şəxs yuxuda ay görsə, o iş üzə çıxacaq. Əgər kimsə ayın tutulduğunu və ya qara və ya qırmızı olduğunu görsə, ayın bağlı olduğu adamda dəyişiklik və əskiklik olar.

Yuxuda Ay tutulması görmək

Bəzən ay görmək bir insanla dostluq və yoldaşlıq etməyə işarə edir. Bəzən ay görmək qumara və mərc oynamağa işarə edir. Ayın parçalanaraq ikiyə bölündüyünü görmək əlamətə dəlalət edir. Ayın ilk gecələrində ayı on beş günlük görmək yuxu görənin halının yaxşılaşacağına işarə edir. Ayı aypara kimi görmək yaxşı deyil. Yuxuda ay görmək sevdiyiniz insana sevginizin daha çox artacağına, müvəffəqiyyətli olacağına, övlad sahibi olacağına işarə edir. Yuxuda ay görmək sultanlara və ya böyük insanlara işarə edir. Yuxuda ay bədr halında görünsə, bir millətin böyük və ümmətinə işarə olar. İbn Sirin (rh.a) demişdir: Ayın səmada iki yerə bölündüyünü görmək böyük şəxsiyyətlərdən birinin öləcəyinə işarə edir. Yuxuda aya asıldığını görmək nemətə və böyük bir xeyirə nail olmağa yozulur.

Yuxuda ay işığının evinizə girdiyini və evinizi işıqlandırdığını görmək, böyük bir insan tərəfindən mükafatlandırılacağınıza işarədir. Yuxuda ay doğduğunuzu görmək istək və murada yetməyə işarədir. Ayın fəzanın ən yüksək və ən dərin dərinliklərində üzdüyünü görmək yaxşılıq, xeyirxahlıq və fəzilətə yozulur. Yuxuda ayın tutulduğunu görmək ölkənin böyüklərinin çətinliklərlə üzləşəcəklərinə, çox əziyyət çəkəcəklərinə işarədir. Yuxuda üzərinizə günəş və ayı çıxdığını görmək valideynlərinizin razılığına işarədir. Yuxuda Ayın öz-özünə danışdığını görmək yüksək və ülvi dərəcələrə işarə edir.

Xristian qadın ayı görsə, onun hidayətə çatacağına işarədir. Əgər bir nazir ayın tərsinə çevrildiyini görsə, bu, onun vəzifəsindən uzaqlaşdırılacağına işarədir. Günəş və Ayın ona səcdə etdiyini görmək valideynlərin razılığı deməkdir. Onun günəşə və aya səcdə etdiyini görməsi böyük günaha dəlalət edir. Yuxuda günəş, ay və ulduzların günəşin ətrafında toplandığını və günəşin daha parlaq olduğunu görmək, sözünüzün hörmətli və möhtərəm insanların yanında qəbul olunacağına işarədir.

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir