Yuxuda Bağışlamaq, Bağışlanmaq görmək

Yuxuda Bağışlamaq, Bağışlanmaq görmək yozması nədir?

Birini bağışladığınızı görmək, etdiyiniz yaxşı əməllərə görə ALLAHın sevimli bəndələrindən olduğunuzu müjdələyir.

Yuxuda bağışlanma diləmək o deməkdir ki, haqsızlığa uğrayacaqsınız və bundan üzüləcəksiniz.

Yuxuda Birini bağışladığınızı görmək, etdiyiniz yaxşı əməllərə görə ALLAHın sevimli bəndələrindən olduğunuzu müjdələyir.

Bağışlamaq insanın yaxşı bir iş görəcəyinə, kimisə sevindirəcəyinə və xeyir-dua alacağınıza işarədir.

Bağışlanma istəmək, qısa zamanda çətin vəziyyətə düşəcəyinizə işarədir.

Özünün başqasını bağışladığını görmək, o adamdan yaxşılıq gələcəyinə işarədir;

Bağışlamaq böyüklük əlamətidir.

Yuxuda bağışlamaq yaxşıdır.

Yuxuda etdiyi səhvə görə bağışlanma dilədiyini və onu bağışladığını görmək, hər kəsə qarşı yaxşı qəlbli olduğunuza işarədir.

Törətdiyiniz bir çox cinayətlərə görə bağışlandığınızı görmək, səhv hərəkət etdiyinizə və bu səhvi düzəltməli olduğunuza işarədir.

Yuxuda məhkəmə zalında hakim qarşısında ikən bir günahın bağışlandığını görmək, günahlarını Allahu Təalanın bağışladığına işarədir.

Anasının və ya atasının etdiyi səhvə görə onu bağışladığını görmək, ata-anasına itaətinin zəiflədiyinə və tövbə etməli olduğuna dəlalət edir.

Başqa bir rəvayətə görə: Cəzaya layiq günahkar olan günahkar yuxuda Allahu Təalanın onun günah və eyiblərinin bağışlandığını görsə, bu, həmin şəxsin saleh olmasına və ya kəffarət verməsinə dəlalət edir.

Cinayətkarın günahını bağışladığını görən, Uca Allahın əfvinə səbəb olan bir iş görər.

Bəzi təfsirçilər yuxuda qəbahətlinin qəbahətini bağışlamağın savaba nail olduğu mənasına dəlalət etdiyini demişlər.

Bəzilərinə görə; Yuxuda sizə zülm edən bir insanla barışdığınızı və bu hərəkətlərinə görə onu bağışladığınızı görmək, sizə qarşı edilən maddi bir səhvə görə çox zərər çəkdiyinizə, ancaq bunu edən adamın maddi vəziyyəti itkinizi ödəyə biləcək vəziyyətdə olmadığı üçün ondan heç nə istəməməyinizə və bu şəkildə böyüklük göstərdiyinizə işarə edir.

Başqa bir rəvayətə görə: Yuxuda günahını və eyibini bağışladığını görən şəxs Allahu Təalanın izzətinə layiq görüləcək bir iş görər.

Əgər bir insan başqasının öz günahını bağışladığını görsə, o insanın ömrü uzun olar və yüksək məqama çatar.

Əgər cinayətkarı cəzalandırmağa qadir olan bir şəxs yuxuda onu bağışlayarsa, bu həmin şəxsin Allahu Təaladan qorxu və utancaqlıq içində olduğuna dəlalət edir.

Yuxuda günahı bağışlanan adamın ömrü uzun olacaq və qorunacaq.

Yuxularda bağışlanma bağışlanmaqdır.

Əgər insan yuxuda öz günahının Allahu Təalanın və ya Hz Peyğəmbər (S.A.V.) tərəfindən bağışladığını görsə, o insanın tövbə edərək doğru yola çatacağına və aqibətinin xeyirli olacağına dəlalət edir.

Əgər bir insan başqasının günahını bağışladığını görsə, o insanın ömrü uzun olar və yüksək məqama çatar.

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir