Yuxuda Buğa Görmək

Yuxuda Buğa Görmək Yozması Nədir?

Yuxuda Buğa Görmək Yozması Nədir?

Yuxuda buğa görmək yozumu: Yuxuda buğa görən adamın yuxusu qüdrətli insanlar arasında yaşamaq deməkdir. Yuxuda görülən buğa qəzəblidirsə, bu, başınıza bir bədbəxtliyin gələcəyinə və ya pis bir hadisə ilə qarşılaşacağınıza işarə edir. Yuxuda qurbanlıq görmək ilin xeyirli keçməsi deməkdir. Yuxuda qurbanlıq buğa görmək:

  1. İdarəetmə,
  2. Mal,
  3. Böyüklük,
  4. Sədrlik,
  5. yaxşı keçəcək bir il,
  6. Bol mənfəət, fayda deməkdir.
Yuxuda Buğa Görməyin Mənası və Təfsiri

Yuxuda görülən buğa gücün simvoludur və əzəmət, qüdrət və güc deməkdir. Bu səbəbdən buğa görmək iş həyatında uğura işarədir və insan üçün gücdür. Bir insanın yuxusunda buğa görməsi hər cəhətdən varlı və güclü insanlarla dostluq quracağınıza və onlardan faydalanacağınıza işarə edir. Buğa görmək güclü insanlar arasında yaşamaq deməkdir. Bəzən buğalar əkinçiyə və atlıya kömək etməyə, kənd camaatının xidmətini gördüyü üçün köləyə, köməkçiyə, dosta və qardaşa yozulur.

Yuxuda Qızğın, Qəzəbli Buğa Görməyin Yozması

Qızğın, qəzəbli buğa başınıza pis iş gələcəyinə yozulur. Yuxuda qəzəbli buğa pis bir hadisə ilə qarşılaşacağınıza işarədir. Qızğın buğa görmək, başınıza pis işlərin gələcəyinə işarə edir. Dərd gətirəcək bir sıxıntının qısa müddətdə gələcəyinə yozulur.

Yuxuda Buğa Güləşi (Döyüşü) Görmək

Yuxuda buğa güləşi (döyüşü) müsbət bir şəkildə bəzi dəyişikliklərin olacağını göstərir. Yuxuda buğalarla güləşdiyinizi (döyüşdüyünüzü) görmək böyük şəxsiyyətlə aranızda düşmənçilik olacağına işarədir.

Yuxuda Buğaların Güləşməsini (Döyüşməsini) Görmək

Yuxuda iki öküzün bir-biri ilə döyüşdüyünü (güləşdiyini) görmək yuxu görənin həyatında mühüm dəyişikliklərin olacağına və həyat səviyyəsinin gözlənilməz bir səviyyəyə yüksələcəyinə işarə edilir.

Yuxuda Buğa Hücumu

Yuxuda bir buğanın sizə hücum etdiyini görmək pislik etmələrindən qorxduqlarınızdan qorxmaq üçün artıq səbəb olmadığına yozulur. Yuxuda qızğın buğanın hücumu rəqiblərinizə qarşı daha güclü çıxmağınız üçün hadisələrin əlverişli inkişafının olacağına işarə edir.

Yuxuda Buğa Qovmaq

Yuxuda buğa qovmaq qüdrətli, varlı və ləyaqətli insanların qarşısında lider olacağına işarədir. Yuxuda buğa qovmaq tayfa başçısı, evin, şəhərin, kəndin işini öz üzərinə götürən rəisdir. Tək buğa qovmaq qubernator üçün bir il qubernatorluq, tacir və sənətkar üçün bir il ticarət deməkdir.

Yuxuda Qara Buğa Görmək

Yuxuda çoxlu qara buğaların olduğunu görən, layiq olsa qubernator olar, ixtiyarında və öhdəsində bir miqdar torpaq olar. Əgər qara buğaya mindiyini görsə və ondan qorxsa, həmin şəxs dəniz səfərinə çıxacaq və səfərdə zəhmət və çətinlik çəkəcək. Qara buğa böyüklük və xəstələr üçün şəfa deməkdir.

Yuxuda Buğaya Minmək

Yuxuda buğa minmək, buğa görməkdən yaxşıdır. Buğaya mindiyini görənə ucuzluq və bolluq gələr. Əgər buğanın üzərində yük varsa, işçi həmin yükün miqdarına və növünə uyğun mal gətirər. Buğaya mindiyi halda evinə girən adama xeyir gələr, ruzisi genişlənər. Yuxu görən buğa sürərsə, onun şöhrəti yüksək və xalq arasında məşhur olar. Kim görsə ki, buğayı öz yerində bağlayıb saxlayır, o ili bəxti gətirəcək. Kim yuxusunda qara buğa mindiyini görsə, dövlət qulluğuna girər və bundan bəhrələnər. Yuxuda sarı buğaya minmək xəstəlikdir. Sizə aid bir buğanın belində oturduğunu görmək söz sahibi olan birinin xidmətində işləməyinizə işarədir. Qara buğaya mindiyinizi görmək öncül və hörmətli bir şəxsiyyət olacağınıza işarədir.

Yuxuda Buğa Yemək

Qırmızı olmayan buğanın başını yediyini görən səltənətə çatar. Əgər tacirdirsə, bu, ticarəti və onun ixtiyarında olacaq bir sıra ortaqları bildirir. Yuxuda görülən öküz padşahdır. Bəzən öküz fəhlə və qulluqçu olan düşməni göstərir. Yemək üçün kəsilən öküzün əti halal ruzidir.

Yuxuda Buğa Almaq

Kim buğa aldığını görsə, dostları və insanlar ilə yumşaq danışaraq vəziyyəti idarə edər. İbn Sirin demişdir ki, buğa qohumlardan başqa insanlara yozulur. Buğa əti satdığınızı görmək alış-veriş edəcəyiniə yozulur. Kökəlmiş buğanızın olduğunu görmək həmin ildə ruzinizin artacağına işarə edir.

Yuxuda Buğa Ətin Görmək

Buğa şan, şöhrət, ordu və cəmiyyət sahibi olan böyük şəxsiyyətdir. Buğanın əti o böyük şəxsiyyətin mülküdür. İç yağı da həmin ilin ruzisidir. Buğa əti görmək mal əldə edəcəyinizi bildirir.

Yuxuda Buğa Əti Yemək

Yuxuda buğa əti yeyən varlanar. Buğa əti yemək alimin malına işarədir. Dərisi onun etibarıdır. Buğa əti yemək var-dövlət və miras əldə edəcəyiniə, gəlirinizin artacağına yozulur.

Yuxuda Ağ Buğa Görmək

Ağ buğa görən xeyrə nail olar. Həbsdə olan, xəstələnən, problemli, qulluqçu olan insanlar yuxularında ağ buğa görsələr, hallarından qurtularlar. Tünd buğa sevincə işarədir.

Yuxuda Buğa Dişləməsi

Buğa özünü dişləsə, xəstəliyə tutular. Buğanın buynuzu ilə sizi vurduğunu görmək vəzifədən uzaqlaşdırılacağınıza yozulur. Bir buğa ilə boğuşduğunuzu və buğanın sizi dişlədiyini görmək həyat yoldaşınızdan gizli işlər görəcəyinizə yozulur.

Yuxuda Buğanın Boynuzlaması

Bir buğa bir insanı buynuzlasa, Allah ona iki saleh övlad verər. Kim buğanın buynuzları ilə yerindən uzaqlaşarsa, işdən çıxarılar. Zərər görər.

Yuxuda Buynuzlu Buğa Görmək

Buğanın çoxlu buynuzlu olduğunu görmək azlıq və bolluq baxımından illərə işarə edir.

Yuxuda Buğanın Bağırması

Kim yuxuda buğanın ona bağırdığını görsə, uzaq bir yerə səfər edər.

Yuxuda Tarlada Buğa İşlətmək

Əgər buğa özün üçün əkin əkirsə və yuxu görən əkinçidirsə, əkinçiliyi bərəkətli və neməti bol olar. Tacirdirsə zərər edər və işləri pis gedər.

Yuxuda Buğanın Buynuzunu Görmək

Buğanın buynuzları işçi üçün illəri bildirir.

Yuxuda Buğa Sürüsü Görmək

Şəhərə girən buğa sürüsünü görmək, şəhərə girəcək qarətçi və oğrulara işarədir.

Yuxuda Buğa Öldürmək

Bəziləri deyiblər ki, buğa qəddar və üsyankar insan deməkdir. Buna görə də buğanın öldürüldüyünü və ya kəsildiyini görmək zalımların və üsyançıların məhv olmasına dəlalət edir. Yuxu görən xalqdan biridirsə, qorxduğu hər kəsə qalib gələcək.

Yuxuda Qadının Buğaya Sahib Olması

Əgər qadın görsə ki, öküz sahibidir, əri hər cəhətdən ona tabe və onun hakimiyyəti altında olar. Qadın evli deyilsə, evlənər və ya qızı varsa, ərə verər.

Yuxuda Buğa Kəsmək

Əgər görsə ki, buğanı başdan-boyundan və ya qarnından-boğazdan başqa yerdən kəsdiyini görsə, adam öz xalqına zülm edər. Yaxud canına və ya malına zərər və ziyan gətirər. Bir şəxs yuxuda ət, yağ və ya dəri üçün öküz kəsdiyini görsə, ticarət və qazanc deməkdir.

Yuxuda Evdə Buğa Görmək

Evinizə bir buğanın girdiyini görmək Allahın lütfü ilə yaxşılıq qapılarının üzünüzə açılacağına işarədir. Evinizə bir buğanın girdiyini görmək əlinizə mal keçəcəyinizə, gəlirinizin artacağına işarədir. Evinizə və ya küçənizə bir buğa gəldiyini görmək xeyir və bərəkət əldə edəcəyinizə yozulur.

Yuxuda Buğaya Yük Yükləmək

Buğaya arpa, buğda yükləyib evə apardığınızı görmək ruzinizin bol olacağına işarədir..

Yuxuda Buğa Dərisi və Gübrəsi Görmək

Bəxtinizin açılacağına və mal əldə edəcəyinizə, buğa dərisi görmək miras əldə edəcəyinizə işarədir.

Yuxuda Buğanın Qovması

Bir şeylə məşğul olarkən buğanın gəlib səni yıxdığını görmək işinizdən qovulacağınıza və ya tacirsinizsə, malınızın azalacağına işarədir.

Yuxuda Buğa Satmaq

Buğa satmaq asanlıqla pul qazanacağınıza, bəxtinizin açılacağına və xoşbəxt olacağınıza yozulur.

Ölü Buğa Görmək

Görəcəyiniz bir işdə zərər edəcəyinizə yozulur.

Buğa Axırı (Damı) Görmək

Xəstəlikdən qurtulacağınıza işarədir.

Həmçinin bax: Yuxuda Buğa Döyüşçüsü Görmək

Həmçinin bax: Yuxuda Buğa Güləşi Görmək

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir