Yuxuda Cənnət Görmək

Yuxuda Cənnət Görmək Yozması Nədir?

Yuxuda Cənnət Görmək Yozması Nədir?

Yuxuda cənnət görmək, məscidə, zikr məclisinə, ziyarətə, cihada, xeyir işlərə, həqiqi elm və bazara işarədir. Yuxuda cənnətin açarının əlində olduğunu görmək ibadət, elm, hikmət və fərasətlə nəsiblənməyə işarədir. Cənnət Uca Allahın mömin bəndələri üçün hazırladığı səadət yurdudur və rəhmətinin bir əsəridir. Bu səbəbdən cənnət görmək xeyir və müjdə ilə təfsir olunur. Yuxuda cənnəti aydın görmək, istədiyi və arzuladığı hər şeyə nail olacağına işarədir. Cənnətə girdiyinizi görmək sevinc və səadətə, xeyir və bolluğa, bərəkət və ruziyə nail olmağa yozulur. Cənnətin içinə girdiyinizi görmək, hər iki aləmdə əmin-amanlıq və sevincə işarədir. Cənnət xəzinədarını görmək, sevinc və bərəkətə, yaşadığı müddətcə təmiz bir həyata, bəlalardan amanda olmağa işarədir.

Cənnətdə olduğunu görmək və onun meyvələrindən yemək, çaylarında çimmək və kölgəsində oturmaq yaxşı əməllərin xeyirli nəticəsinə, xoşbəxt evliliyə və xeyirli övladlara işarədir. Cənnətdə gəzdiyini görmək yaxşı və daimi ruziyə, izzət və şöhrət qazanmağa, qorxudan amanda olmaya işarədir. Cənnətə girdiyi halda o yerin bərəkətindən yeyib suyundan içə bilmədiyinizi görmək, alim olduğu halda, imkanı olsa da, bu elm və fürsətdən xeyirli yöndə istifadə etməməyə dəlalət edir. Cənnətdən qovulduğunu görmək yoxsulluğa, zillətə, imtahana məruz qalmağa işarədir. Cənnətin xəzinədarını görmək həmişə sevincə, onun iltifat və mərhəmətini almağa, Allahın rızasını qazanmağa dəlalət edir. Bu mələyin iltifat etmədiyini görmək, onun hələ də Cənnətə layiq olan ədəb və davranışları göstərmədiyinə dəlalət edir.

Yuxuda Cənnət Görməyin Mənası və Təfsiri

Cənnəti görmək o deməkdir ki, səni sevən və köməyinə gələn yaxşı dostların var. Səhhətiniz pisdirsə və ya əziyyət çəkirsinizsə, bu, vəziyyətinizin tezliklə yaxşılaşacağını bildirir. Yuxuda cənnətə girmək, xoşbəxt və rahat həyata, cənnətdən qovulmaq isə narahatlığa işarədir. Cənnət mələkləriylə danışmaq, işinizdə yaxşı yerə sahib olmaq həm də yaxşı evlilik deməkdir. Bu o deməkdir ki, sizi sevən və köməyinizə çatan yaxşı dostlarınız var. Səhhətiniz pisdirsə və ya əziyyət çəkirsinizsə, bu, vəziyyətinizin tezliklə yaxşılaşacağını bildirir. Yuxusunda cənnət görən insan ümid etdiyinə çatar, xəyal etdiyindən, ümid etdiyindən daha yaxşı vəziyyətə gələr. Yuxuda cənnətə girdiyinizi görmək, rahatlayacağınıza, xoşbəxt olacağınıza, Allah (C.C.) tərəfindən xeyir və əmin-amanlığa qovuşacağınıza işarədir.

Cənnət meyvələrindən yediyinizi və ya birinin sizə verdiyini görmək xeyirə və bolluğa dəlalət edir. Cənnət meyvəsini əli ilə toplayıb yediyini görən elm öyrənər, amma heç kim ondan faydalana bilməz. Cənnət huriləri ilə olduğunuzu görmək, son nəfəsinizə qədər bərəkət içində olacağınıza dəlalət edir. Cənnətə girmək istədiyinizi, ancaq girməyin qadağan olunduğunu görmək, dünyada fitnə-fəsad və üsyana meyil etməyə dəlalət edir. Cənnətin qapısının üzünə bağlı olduğunu görən ata-anasına üsyan edər. Bir mələyin onun əlindən tutub cənnətə aparadığını görsə, Allah Təalanın (C.C.) hüzurunda tövbə edər və tezliklə vəfat edər. Cənnətə girin deyildiyi halda içəri girməkdən qorxduğunu görən din yolunda addımlamaqdan çəkinər. Ondan: “Cənnətə girərsənmi?” – deyə soruşulduğunu görən, mirası yeyər.

Yuxda Cənnət Kimi Yer Görmək

Cənnətdə mələklərin yanına gəlib salam verdiklərini görmək dünyada ikən cənnətə girəcək qədər savab işlədiyinə yozulur. Cənnət xurmasını yediyinizi görmək dünyada rahat bir həyat sürəcəyinizə işarədir. Bütün dünya əhlinin cənnətə (behiştə) girdiyini görmək ucuzluğa, hökumətin ədalətinə, məhsul və ruzinin bolluğuna və bərəkətinə işarədir. Cənnətdən qovulduğunu görmək, yoxsulluğa düçar olmağa dəlilidir. Başqa bir rəvayətə görə: Cənnəti görüb ona girməyən şəxsin yuxusu onun üçün xeyirxah əməliylə müjdədir. Bəzən deyirlər ki, Cənnəti aydın şəkildə görən insan arzu və istədiyinə işarədir, üzüntü və kədər ondan uzaqlaşar. Cənnətə girmək istəyən, lakin buna qadağa qoyulduğunu görən şəxs niyyət etdiyi həcc və cihaddan və ya israr etdiyi günah və eyiblərdən tövbə etmək istəsə də bundan məhrum olar.

Kim tuba ağacının altında oturduğunu görsə, dünya və axirət arzusu yerinə yetər. Cənnətdə şərbət və ya süd içdiyini görən alim və zəngin olar. Kim cənnət nemətlərini görüb yemək istəməsə, dinə biganə olar. Kim cənnətdə olduğu halda yandığını görsə, başqasının haram malını yeyər. Cənnətdə ona böyük bir malikanə verildiyini görən, böyük bir işə girər və ya çox gözəl bir evlilik edər. Cabirul Məqribiyə görə; Kim yuxusunda cənnət görsə, hədsiz rahatlıq və bolluq əldə edər. Uca bir yerdə olduğunu və oranın cənnət olduğunu zənn edən şəxs alimlə və ya varlı ilə dostluq edər. Yuxuda cənnət qapısının açarlarının əlinizdə olduğunu görmək imanla öləcəyinizə işarədir. Kim Cənnətdə olarsa və o yerə layiq olmayan bir iş gördüyünü görsə, günah etmiş olar.

Yuxuda Cənnət Qapılarını Görmək

Cənnət qapılarından birinin üzünə bağlandığını görən tövbə etməlidir. Cənnətin bütün qapılarının üzünə bağlı olduğunu görən insan, ata-anasına qarşı üsyankar olduğuna və onların ondan razı qalmadığına dəlalət edər. İstədiyi qapıdan cənnətə daxil olduğunu görən şəxsin valideynlərinin ondan razı qalmasına işarədir. Kim Cənnətə girdiyini görsə, hər iki dünyada əmin-amanlıq və sevinc tapar.

Yuxuda Cənnət Meyvələrini Görmək

Kim cənnət meyvələrindən yediyini görsə, yediyi meyvə qədər elmlə təmin olunar. Cənnətin suyundan, şərabından içdiyini görmək elm və zənginliyə işarədir. Cənnət eksponatlarına söykəndiyini görənin yuxusu zövcəsinin iffətli, namuslu və halının xoş olmasına işarədir. Cənnətə nə vaxt daxil olduğunu bilməyən dünyada olduğu müddətcə şərəf və bərəkət nişanəsidir. Hər kim cənnət meyvələrindən birini yerdən götürüb başqasına verdiyini görsə, əməl etmədiyi elmini əməl edəcək birinə öyrətməsinə işarədir. Kim görsə ki, kövsər suyundan içir, məqam qazanar, düşmənlərinə qalib gələr. Özünü cənnət malikanələrdən birində görsə, gözəl bir qadınla evlənər.

Cənnət qapıçısını görmək sevinc və bərəkətə, yaşadığı müddətcə təmiz ömür sürməyə, bəlalardan əmin olmağa işarədir. Cənnətə mələklərin girib ona salam verməsini görən insan, onu behiştə aparacaq bir yaxşı iş gördüyünə və sonunun xeyirlə öləcəyinə dəlalət edər. Cənnət meyvələrindən yemək yaxşı əməllərin nəticəsimə, həyat yoldaşı və xeyirxah övlada işarədir. Tuba ağacının kölgəsində oturub ona söykəndiyini görən şəxsin gedəcəyi yerin xoş və gözəl olacağına işarə edir. Bəzən ağacın altında oturmaq ibadətə həsrət qalmaq, dostlardan, dostlardan, yüksək vəzifəli şəxslərdən faydalanmağa işarədir. Bəzən ağacın altında oturmaq özünü ibadətə həsr etməyə, dostlardan və yüksək vəzifəli şəxslərdən faydalanmağa işarədir.

Yuxda Cənnətə Girməyin Başqa Mənaları

Qılıncını çəkərək cənnətə girdiyini görən tövbə edər və yenidən ibadət etməyə başlayar. Bir xəstənin cənnətə girdiyini görməsi, vəfat edəcəyinə yozulub. Əbdülqəni Nəblusinin fikrincə: yuxuda cənnət görmək həmişə xeyirə yozulur. Cənnətə girdiyini, amma içəriyə girə bilmədiyini görmək bu yuxunu görən üçün müjdədir. Yuxusunda cənnəti aydın vəziyyətdə görən dünyada hər şeyə nail olur, hər istəyinə çatar, dərdi də keçər. İbn Kəsirə görə, yuxusunda ona “Cənnətə daxil olacaqsan” deyildiyini görən insan dünyada bilgi və elm sahibi olar. Cənnətə gülümsəyərək girdiyinizi görmək Allahı (c.c.) çox zikr etdiyinizə dəlalət edir. Özünü cənnət bağlarında gəzərkən görmək rahatlıq və sevincə yozulur. Cənnətin meyvələrini ağaclarından qoparıb yediyinizi görmək sizin insanlar arasında sevilən insan olduğunuz anlamına gəlir. Cənnət suyunu və şərbətlərini ovuclarınızla götürüb içdiyinizi görmək dünyanın hər cür nemətlərindən faydalanacağınıza dəlalət edir.

Cənnətə girdiyini görmək, behiştə girməyə səbəb olacaq əməllərə dəlildir. Cənnətə daxil olmaq bəzən çətinliklərdən, üzüntü və qəmdən qurtulmağa işarədir. Əgər xəstə Cənnətə daxil olduğunu görsə, xəstəliyindən sağalar. Bəzən cənnətə girmək halal mala, ailəsu üçün yaxşılıq etməyə və Allahdan qorxmağa işarədir. Cənnətə daxil olmaq bağ və bağçaya sahib olmağa, işlərin mənfəət və ruzi əlinə keçməsinə işarədir. Yuxuda bütün insanların cənnətə girdiyini görmək ilin bol və ucuz olmasına, meyvənin, taxılın və əkinçiliyin bolluğuna dəlalət edir. Cənnətə girməyə şəhadət dərəcəsinə çatmaq da deyilir. Müharibə alətləri ilə cənnətə girən şəhid olaraq ölər.

Yuxuda Cənnət Görməyin Mənası Və Təfsiri

Cənnətə kitabla girdiyinizi görmək elm və xeyirxah əməllərə işarədir. Cənnətə malı və yeriyən heyvanlarla girdiyini görən şəxs, malının zəkatını verməsi sayəsində Cənnətə daxil olar. Həyat yoldaşınızla cənnətə girdiyinizi görmək, həyat yoldaşınızla bu dünyada yaxşı münasibət qurmağınıza işarədir. Yuxuda cənnət görmək məscidə, zikr etməyə, küçə və bazarlarda pul qazanmağa, ziyarətə, cihada, yaxşılığa əmr edib nəhy əz münkər etməyə, elm və yaxşı işlərə işarə edir.

Yuxuda cənnət çaylarından içdiyinizi, meyvələrindən yediyinizi və ya ağacların kölgəsində kölgələndiyinizi və ya behişt hurilərindən bir şey gördüyünüzü görsəniz, elm, hidayət, ruzi, mal, nəsil və uzun ömür qazanacağınıza ya da şəhid kimi ölməyə dəlalət edir. Cənnət çaylarından içilən şey kəlmə ilə səhih sayılır. Yuxuda su çayı, ruziyə, süd çayı, fitrətə, şərab çayı, Allah sevgisindən meydana gələn sərxoşluğa və Allahın haram buyurduğu şeyləri bəyənməməyə, bal çayı isə elm və Qurana işarədir.

Yuxuda Cənnətdə Olduğunu Görmək

Cənnət malikanələrinə girdiyinizi görmək yüksək rütbə əldə etməyə, qürurlanılacaq işə girməyə, genişliyə və zənginliyə, gözəl sona dəlalət edir. Rıdvan (R.A.) behişt hunisini görmək əhdin yerinə yetməsinə, ehtiyacların yerinə yetirilməsinə və duanın qəbul olmasına dəlalət edir. Cənnətə girib onun meyvəsindən yemədiyini, çaylarından içmədiyini görən şəxsin sahib olduğu elmindən faydalanacağına işarədir. Cənnətdən qovulduğunu görmək, Adəm (ə.s.) hekayəsinə görə çox yoxsullaşdığına dəlalət edir. Qorxu içində olan bir insanın behiştə girdiyini görmək, qorxudan amanda qalacağına, qəm və kədər içində olarsa qəm və kədərindən qurtulacağına, əgər subay olsa evlənəcəyinə işarə edir.

Sizə kömək etmək istəyən sadiq dostlarınız var. Əgər xəstəsinizsə və ya çətin vəziyyətdəsinizsə, bu, həyatınızın tezliklə yolunda gedəcəyini bildirir. Yuxuda cənnəti görmək, varis olmağa, əgər cənnətə girmək istəsə, lakin mane olunsa, həcc ziyarətinə gedə bilməyəcəyinə işarədir. Cənnət qapılarından birinin bağlı olduğunu görmək, qohumlarından birinin vəfat etməsinə, cənnətə girmək, rahat həyat sürməyə, cənnətdən qovulmaq, xəstəliyə işarədir.

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir