Yuxuda Dəniz Görmək

Yuxuda Dəniz Görmək Nə Deməkdir?

Yuxuda Dəniz Görmək Nə Deməkdir

Yuxuda dəniz görmək güclü, mərhəmətli və ədalətli dövlət başçısını simvollaşdırır. Dini mənada dəniz, vəzir, məlik və ya sultan kimi yozulur. Yuxusunda dəniz görənlərin mövsümdə gözəl bir tətil keçirəcəyinə işarədir. Dəniz yuxusu ilin bolluğuna, dincliyə və şən həyata işarədir. Dəniz görmək, istəyinizin gerçəkləşəcəyinə, məhsulun bol olacağına, ananızın sizə pul verəcəyinə işarədir. Yəni dəniz bolluğun rəmzi və yazın gəlişinin müjdəçisidir. Hardasa dəniz görmək o yerdə ruzinin artacağına, alış-verişin ucuzlaşacağına, həyatın gözəlləşəcəyinə işarədir. Deyiblər ki: Yuxuda dəniz əzab və fəlakətə səbəb olan fitnədir. Dəniz yuxuları hətta cəhənnəm kimi yozulub. Yenə yuxuda dəniz görmək səfərə, müharibəyə, müharibədə əldə olunacaq mal və qənimətlərə işarədir.

Yuxuda görülmə tərzinə və təfərrüatlarına görə dənizi görmənin təfərrüatları. İstədiyiniz şeylərə sahib olmaq deməkdir. Dəniz yuxuları insanların ehtiyac duyduğu ədalətli, güclü, mərhəmətli ağsaqqala və ya dövlət başçısına aiddir. Tacir dənizi görsə mal-dövlətə, fəhlə görsə ustasına işarədir. Əbdüqəni Nablusi yuxuda dənizi güclü, cüssəli, ədalətli və mərhəmətli bir dövlət adamı kimi yozur. İmam Cəfər Sadıq (ə) bu yuxunu mal və dövlət başçısı, böyük insanlar, alim, elm, var-dövlət, iş, padşah və sultan, insanların böyüyü və zəhmət kimi təfsir edib. Hz. Dənyal (ə.s): Dəniz görmək xəlifə, sultan və ya fəzilətli alimə yozulur. Dənizi saf, təmiz, sakin görmək ədalətli dövlət başçısı, dənizi bulanıq, pis, çırpınan görmək zalım sultan deməkdir.

Yuxuda Dəniz Görməyin Mənası Və Təfsiri

  • Yuxuda dənizdən su götürmək Allahdan gələcək nemətə işarə edir.
  • Yuxuda dənizi keçmək sərvət, pul və mal deməkdir.
  • Yuxuda dəniz suyunun azalması və ya çəkilməsi dövlət xəzinəsinin vəziyyətinə və iqtisadi çətinliklərə işarə edir.
  • Yuxuda batmadan dənizin üstündə durmaq dövlətdən gələcək bir lütf deməkdir.
  • Bulanıq dəniz suyunu ikrahla (tiksinərək) içmək kədər və qəm-qüssəyə yozulur.
  • Dənizi əvvəldən sona yarmaq rifaha çatmağa yozulur.
  • Dənizdə boğulmaq şəhid olmaq və ya günaha batmaq deməkdir.
  • Dənizin dərinliklərinə girib-çıxmaq dünya nemətlərinə, onun dərinliklərindən mirvari və s. çıxarmaq ruziyə yozulur.
  • Dənizdən bir ovuc su götürüb qaba, gəmiyə, qayığa və s. içinə qoymaq uzunömürlü uşağa işarədir.
  • Təlatümlü dəniz cəhənnəm, əzab və fitnəyə işarədir.

Yuxuda Dəniz Görmək Yozması Nədir?

Dənizin faydaları çoxdur, lakin hər dənizə girən mirvari əldə edə bilməz. Dəniz görmək insanların ehtiyacı olan güclü, əzəmətli, mərhəmətli, ədalətli sultana və ya dövlət başçısına işarə edir. Yağış olaraq təfsir edilir. Natəmizlikdən təmizlənməyə, günahkar olsa tövbəyə, kafir olsa iman etməyə işarədir. Yuxuda dənizdən su götürüb qaba doldurduğunu görən şəxs çoxlu mal-dövlət toplayar. Uca Allah o insana elə bir var-dövlət verər ki, o dövlət sayəsində dənizdən daha güclü və böyük sərvət toplayar. Allah-Təala istədiyini hesabsız verər.

Yuxuda Dənizdən Su İçmək Görmək

Yuxuda dənizdən su içdiyinizi görmək içdiyiniz miqdar qədər elm və gözəl əxlaq qazanacağınıza işarədir. Dəniz suyu içdiyini görmək, dünyanın gözəl nemətlərinə qovuşacağına və yuxu görənin ömrünün uzun olacağına işarədir. Elm və sərvətlə firavan və xoşbəxt olmağa işarədir. Bir yeri dənizin daşqın etdiyini və basdığını görmək ədalətli idarəçi oraya gələcəyinə və hər kəsin ondan faydalanacağına işarədir. Dənizdən su götürüb içmək insanın içdiyi su qədər sərvət, elm və hikmətə sahib olar. Əgər içdiyi su bulanlıq olarsa, qorxuya düşər. Əgər insan özünü dənizdən su içdiyini görsə, içdiyi su qədər elm və hikmət qazanar. Əgər içdiyi su bulanlıq olarsa, bu, qorxu və dəhşətə işarədir. Kim yuxusunda özünü dənizdən su içdiyini görsə, dövlət adamlarından bərəkət və fayda görəcəkdir. Özünü bütün dənizin suyunu içdiyini və bitirdiyini görən böyük məqama çatar, xeyir və yaxşılıq görər. Əgər insan dənizdən su götürmək istədiyini görsə, almaq istədiyi su qədər dövlətə xidmət etmək istəyər və bu nisbətdə uğur qazanar.

Kirmani: Yuxuda özünü dənizdən soyuq su içdiyini görən, məhkəməyə verilər, alim olsa, elmi artar, dövlət məmuru olsa, nüfuzu artar. Özünü dənizin suyunun hamısını içdiyini görən insan dünya malına sahib olar və ömrü uzun olar. Dəniz suyunu içib aldandığını görən hər kəs varlı, uzunömürlü və güclü olar. Yuxuda dənizdən su içmək içdiyiniz su qədər gözəl əxlaq və elm əldə etməyə işarədir. Yuxuda son damlasına qədər dənizi içdiyinizi görmək, yuxu görənin işində uğur qazanacağına işarədir. Dənizdən duzlu su içmək haram mal qazanacağına, şirin su içmək halal mal əldə etmək kimi yozulur. Hər kim özünü dənizdən qaynar su içdiyini görsə, fəlakət və sıxıntıya düşər. Əgər içdiyi su pis iyi və dadlı olsa, düşməni ona qalib gələcək. Şayiələrə görə, bu, hökumət tərəfindən çətinliklərlə üzləşəcəyindən xəbər verir.

Yuxuda Dənizdə Yerimək

Yuxuda özünü dənizdə yeridiyini görmək səfərə, kədərdən, üzüntü və qəmdən qurtulmağa, böyük xeyirə yozulur. Dənizə qərq olmaq dünyaya və dünya sərvətinə sahib olmaq deməkdir. Dənizi bir ucadan o başına yarmaq qəm və kədərdən qurtulmaq, hüzur və xoşbəxtliyə qovuşmaq deməkdir. Dənizi keçdiyini görən düşmənin malından qənimət alar və muradının incisini alar. İbn Sirin: Yuxuda dənizin üstündə yeridiyini (gəzdiyini), lakin ayaqlarının islanmadığını görən, cəhənnəm odundan xilas olar və dünyada saleh insanlardan olar.

Yuxuda Dənizdə Çimmək (Yuyunmaq)

Yuxuda dənizdə yuyunduğunu görmək, günahlardan, xətalardan, kədər və qəm-qüssədən qurtulmaq deməkdir. Xəstə özünü dənizdə çimib dəstəmaz aldığını görsə, Allah-taala ona şəfa verəcəyinə yozulur. Əgər borclu olarsa, borc bəladan qurtulmağa və qorxduğu şeylərdən amanda olmağa yozulur. Dənizdə çimmək xəta və günahlardan qurtulmağa, qəm və kədərin getməsinə yozulur. Yuxuda dənizdə ayaq üstündə dayanmaq, dövlət başçısı tərəfindən gözləmədiyiniz bir şey verilər. Yuxuda özünü suya büründüyünü və orada öldüyünü görmək şəhid kimi ölməyə işarədir. Çünki dənizdə boğulan şəhiddir. Yuxusunda özünü dənizin üstündə ayaq üstə durduğunu görən hər kəs hökumət tərəfindən xeyir-dua alacaq.

Yuxuda dənizdə ayaq üstə dayanmaq dövlət xadimi tərəfindən gözlənilməz bir şey alacağınıza işarədir. Dənizin şirini mömin, acısı kafir kimi təfsir olunur. Dəniz həm də göydən yağan yağışa, şimşək çaxmasına, suların daşıdığı şeylərə işarədir. Dəniz yuxusu hətta bənzətmə və təhlil əlamətidir. Çünki insan dənizi görəndə “Süphanallah” deyər, Allahın sonsuz qüdrətini xatırlayar və Rəbbinə həmd-səna edər. Suyun səsi (şırıltısı) da bir növ zikrdir. Yuxuda ovucunuzla dənizdən su götürdüyünüzü və dənizin üzərindəki gəmiyə tökdüyünüzü və doldurduğunuzu görmək uzun ömürlü övlad deməkdir. Yuxu sahibinin uzun ömürlü bir övladı olacağı ehtimalı var.

Yuxuda Dənizə Girmək

Yuxuda dənizə girmək arzuladığınız şeylərə sahib olmaq deməkdir. Özünü dənizin ortasında yatdığını görmək dövlət idarəsinə girməyə işarə edir. Yuxuda dəniz suyu içmək uzun ömür, pul, mal və qüdrətə, elm öyrənmək və gözəl əxlaqa işarədir. Yuxuda dənizə girdiyini görmək, dəniz kimi titulu olan bir sultanın xidmətinə girmək deməkdir. Bir şəxs yuxuda özünü dənizin ortasında oturmuş və ya uzanmış görsə, sultanın hüzuruna girəcəyinə işarədir. Özünü dənizdə üzən görən böyük dövlət başçısı ilə qarşılaşar və ya yüksək vəzifə sahibi olar. Yuxuda dəniz kənarında yaşadığını və ya kifayət qədər pulu olduğunu görən dövlət qulluğuna girir. Yuxuda Atlantik okeanı görmək ömrün qısa olmasına işarə edir. Yuxuda dəniz həm də uzun ömür, qeyb aləmə, şəhadətə çatmağa işarədir.

Yuxuda dənizə işədiyini görmək günaha işarədir. Dənizə işəmək xəta və günaha yozulur. Əgər xəstədirsə, Allah ona şəfa verər. Cabirü’l-Məğribi: Dənizin quruması dövlət başçısının vəfatı və ya əsgər çatışmazlığı və ya düşmənə məğlubiyyət kimi yozulur. Yuxuda dəniz heyvanları ilə danışmaq hökumətin sirlərini açmaq deməkdir. Yuxuda dənizin yerdən qalxdığını görmək, despotik və qəddar dövlət başçısının tənəzzülünə işarədir. Yuxuda özünüzü dənizə daldığınızı və mirvari çıxartdığınızı görmək, əldə edəcəyiniz sərvət və nemətlərə işarədir.

Yuxuda Masmavi Dəniz Görmək

Yuxuda dərin masmavi, geniş dəniz görmək, yuxu görənin həyatına məna qatacağına yozulur. Yuxuda Dərin mavi dəniz görmək həyatın yetkinləşməsi üçün uzun bir yol olduğunu göstərir. Yuxuda dənizdə tufan (fırtına) görən insanın həyatının tamamilə dəyişəcəyi, bəzi hadisələrdən sonra rahatlıq tapacağı şərh edilir. Yuxuda qayığa minib dənizə çıxan insanın həyat tərzində dəyişikliklər olacağına yozulur. Yuxuda dənizin köpükləndiyini görmək irsə işarə edir. Yuxuda özünü dəniz sahilində dayanıb suya baxdığını görən hər kəs gözəl bir qıza aşiq olacağına yozulur. Yuxuda dəniz görmək xeyirli yuxulardan biridir. Yuxuda özünü dəniz üzərində gəzdiyini görən səfərə çıxar. Kədər və sıxıntıdan qurtular. Dəniz üstündə yerimək və ayağının islanmaması cəhənnəm odundan qurtulmağa və dünyada sevilən biri olmağa dəlalət edir. Yuxuda mavi dəniz, məmnunluq, xoşbəxtlik və gözləntilərin gerçəkləşməsinə yozulur. Dəniz yuxuları xeyrə yozulur. Dərin mavi dəniz, insanın yetkinləşməsinə və həyatına məna qatmasına imkan verəcək uzun bir yola işarə edir.

İbn Sirin: Yuxuda dənizdə gəzən və yeriyən adamın ayaqlarının islanmadığını görən şəxs cəhənnəm odundan xilas olar. Yuxuda dənizdə yeriyərək qarşı sahilə çıxmaq bəladan uzaqlaşmağa işarədir. Bəzi təfsirçilər, dənizdə gəzmək gizli bir şeyin üzə çıxmasına işarə, bəziləri isə təhlükə və etibara dəlalət edir deyiblər. Əgər özünü dənizdə suyun üzərində gəzdiyini görsə, bu, onun xoş niyyət və imanının güclü olduğuna dəlalət edir. Əgər dənizin özü ilə gedəcəyi yer arasında maneə olduğunu görsə, yoldan qalar. Kim özünü duzlu, şor və bulanıq dənizdə və ya gölə batdığını görsə çox sıxıntıya düşəcək. İbni Sirinə görə: Dənizin dibinə batmaq hökumətdən gələn bir pisliyə dəlalət edir. Yuxuda dənizdən su almaq istəyən biri hökumətdən bir şey istəyər. Özünü dəniz suyunu bir qaba doldurduğunu görən şəxs Allah (c.c.) tərəfindən sərvət və mal sahibi olar. Dövlət və firavanlıqla yaşayar.

yuxuda deniz gormeyin yozmasi nedir

Yuxuda Dəniz Suyunun Çəkilməsini Görmək

Yuxuda dənizin suyunun çəkildiyini və dibinin göründüyünü görmək o ölkəyə bir fəlakətin gələcəyinə işarə edir. Dənizin üzərində dayandığını görmək gözləmədiyiniz bir məqama çatacağına, bulanıq və palçıqlı dənizdə batdığını görmək isə müsibətə dəlalət edir.

Yuxuda Dənizdə Boğulmaq

Dənizdə boğulmaq üzrə olanda, onu xilas edəcək heç kimin olmadığını, sahili də görmədiyini görən hökumətdən ona müsibət gələr. Hər kim özünü dənizdə boğuladuğunu, sonra qurtulduğunu görsə, dünya işlərində dərdi çox olar və başı bəladan qurtarmaz. Uzaqdan dənizi görən nəyəsə ümid edər, amma onu əldə edə bilməz.

Cabir ül Məğribi: Yuxuda dənizin quruması dövlət adamlarından birinin ölümü və ya o dövlət ağsaqqalının siyasi gücünün azalması kimi yozulur. Danyal (Ə.S.) sözlərinə görə, yuxuda dəniz görmək mütləq dövlət ağsaqqalı ilə əlaqələndirilir. Dənizin çoxaldığını görmək, bol yağış yağmasına və insanların yağışdan faydalanmasına işarə edir. Dəniz görmək dünyada qəribə vəziyyətlərə işarədir.

Yuxuda Dənizdən Qızıl-zinət Əşyaları Çıxarmaq

Özünüzü dənizdən mineral və ya qiymətli daş-qaş çıxararkən görmək xeyir və məndəətə işarədir. Əgər çıxardığı şey çirkindirsə, bu, onun düşməndən üstünlüyü kimi yozulur. Dəniz yuxusunu görən şəxs alimdirsə, elminin artacağına, dənizdən pis bir şey çıxardığını görmək isə düşmənin ölkəsinə hücum edəcəyinə işarə edir.

Əbu Sait Əl Vaiz: Dənizin (gölün) şirin suyunun quruması, dövlət başçısının ölümü, daşmış dəniz, kədər və sıxıntı, dənizdə boğularaq ölmək islam dinindən kənarda öldüyünüzə dəlalət edir. Dənizin yerdən qalxdığını görmək qəddar hökumət başçısının ölümü deməkdir.

Yuxuda dənizdən çıxdığınızı görmək yuxu görənin xəstəliyindən sağalacağına işarədir. Yuxuda dəniz görmək, arzularınızın gerçəkləşməsinə işarədir. Özünü dənizə girdiyini görən dövlət başçısının hüzuruna daxil olar.

Dənizdən su götürüb qaba doldurduğunu görən şəxs çoxlu sərvət toplayar. Yaxud Allah o insana elə bir hal verər ki, o, dənizdən daha güclü və daha böyük sərvət toplayır. Dənizdən su içmək içdiyiniz miqdarda elm və ədəb öyrənmək deməkdir. Əgər insan dənizin bir ucundan o birinə yardığını görsə, onun üzüntü, kədəri aradan qalxar, rahat olar. Özünü dəniz suyundan içdiyini görən insan kədər və qəm-qüssə yaşayar.

Yuxuda Dənizdə Dəstəmaz Almaq

Bir kəs özünü dəstəmaz alıb dənizdə yuyunarkən görsə Allah ona şəfa verər, borcu varsa borcunu ödəyər, çətinliyə düşsə dərdindən qurtular, qorxduğu şeylərdən amanda olar. Həbsxanadadırsa, həbsdən çıxar və qarşısına yaxşı şeylər çıxar. Dəniz görmək səadətə, arzu və istəklərin yerinə yetməsinə, mal və pula, iş və sənətə, dünya işlərinə yozulur.

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir