Yuxuda Dəyirman Görmək

Yuxuda Dəyirman Görmək Yozması Nədir?

Yuxuda Dəyirman Görmək Yozması Nədir

Yuxuda dəyirman görmək həyat və onun tərəfindən baş verən hadisələrə, subay oğlan və qızlar üçün isə evliliyə işarə edir. Kasıblar üçün zənginliyə, ailənin bütün üzvləri üçün sıxıntıdan xilas olmağa işarə edir. Ev dəyirmanı, dünya nemətlərinə, dəyirman olmayan evdə dəyirman görmək bəla və şiddətə işarə edir. Məscid, bazar və s. belə yerlərdə dəyirman görmək müharibə və mübarizəyə işarədir. Dəyirmanda taxıl üyütmək ruzi təmin etməkdə asanlıq və davamlılığa işarə edir. Su dəyirmanı dünya işlərində nüfuz sahibi olan şəxsə işarədir. Dəyirman daşının dönməsi səfərə, buğdasız dönmesi, üzüntü və şiddətə işarə edir. Dəyirmanda nasazlıq və ya xoşagəlməz vəziyyət bazarda daralma və işlərin yaxşı getməməsinə dəlalət edir. Dəyirmanda üyüdülən bütün qida məhsulları ruziyə dəlalət edir.

Dəyirman daşının qırılması çətinliyə düşənin bundan qurtulmasına, məhbusun azadlığına, xəstənin sağalmasına, təhlükədən qurtulmağa və ya vəfata işarədir. Dəyirmanın daş, torpaq və s. kimi maddələr üyütməsi qorxu, sıxıntı və çətinliyə işarə edir. Su dəyirmanında hər cür yeyilməyən şeylərin üyüdülməsi qıtlığa və bahalığa, insan üyüdüldüyünü görmək isə anarxiyaya, ixtilaflara və ölümlərə dəlalət edir. Dəyirmanda xına, xətmi çiçəyi, çoğan, acı paxla, yabanı albalı və s. üyütmək (və ya üyüdüldüyünü görmək) borcları ödəməyə, şəfa tapmağa, kədər və qəmdən qurtulmağa və təmizliyə dəlalət edir. Dəyirmanın içinə unun qoyulduğu tabutu görmək haqq ilə batilin arasını ayıran alimə, elm və hidayətə işarə edir. Su dəyirmanı yağışa, yel dəyirmanı isə müxtəlif insanların daimi olmayan düşmənçiliyini bildirir.

Yuxuda Dəyirman Görməyin Mənası Və Təfsiri

Dəyirman görmək evin bəla və qıtlıqdan qurtulub bolluq və bərəkət əldə etməsi deməkdir. Başqa bir şərhə görə, bəzi gizli şeyləri üzə çıxarmaq iş həyatında uğur deməkdir. Dəyirmançı görmək xəstə (əlil) uşağın doğulmasına işarədir. Yel dəyirmanı havadan gələcək puldur. Qismət və bol qazancdır. Su dəyirmanı siyasəti yaxşı, idarəçiliyi düzgün, maliyyəsi və pulu çox olan adamla əlaqələndirilir. Dəyirmanın dönməsi, səyahətə, ruzi toplamağa, başqa bir rəvayətə görə, müharibə çıxmasına işarədir. Dəyirman çarxının qırılması sahibinin ölümünə təfsir edilir. Özünün buğda ilə dəyirmana getdiyini və onu üyüdərək un etdiyini görən xeyir və fayda əldə edər. Bundan başqası da faydalanar. Dəyirmanda nasazlıq olduğunu və onun işləmədiyini və ya daşın oğurlandığını görmək dəyirman sahibinin bir zərər görəcəyinə və ya şayiəyə görə xəstələnəcəyinə dəlalət edir.

İbni Sirinə görə: Yuxuda dəyirman görmək düşmənçilik və pisliyə işarədir. Dəyirmanın kimə məxsus olduğunu bilməmək düşmənçilik deməkdir, əgər sahibi məlumdursa və ya yuxu görənin mülküdürsə, bu düşmənçilik onların əleyhinədir. Dəyirman daşının buğdasız boş qayıtdığını görmək səfərə işarədir. Daşın buğda və digər taxılları üyütdüyünü görmək dünyadakı vəziyyətin belə davam etdiyinə sübutdur. Kirmaniyə görə: Yuxuda dəyirman daşının dəmirdən və ya misdən olduğunu görməyi şiddətli düşmənçiliyə yozurlar. Dəyirman daşının şüşədən olduğunu görmək, qadınlara görə insanlar arasında düşmənçilik olacağına işarədir. Özünüzü su dəyirmanını əlinizlə çevirdiyinizi görmək, heç kimdən kömək almadan işlərinizi öz əlinizlə idarə edəcəyinizə işarədir.

Yuxuda Dəyirman Görmək Nə Deməkdir?

Cəfəri Sadiq (r.a.) rəvayət edir ki, dəyirman görmək beş (5) mənada yozulur:

  • Prezident,
  • Baş nazir,
  • Qüvvət,
  • Qəhrəmanlıq,
  • Polis zabiti.

Dəyirman yeri görmək həm də prezident və ya görkəmli şəxs kimi yozulur. Halid Əl İsfahaniyə görə: Su, heyvan və ya hər hansı bir şeylə fırlanan dəyirmanı görmək xeyir və bərəkət gəlməsinə, ruzi bolluğuna, asanlığa işarə edir. Dəyirman çarxı dönsə, döyüşə; dönməsə, həyat yoldaşına işarə edir. Özünü əl dəyirmanı ilə un üyüddüyünü görən böyük xeyirlərə çatar və zəhmətiylə qazandığı pulu kasıblara paylayar. Şayiələrə görə, o, xeyirli və zəngin bir qadınla evlənir. Dəyirman çarxının oğurlandığını və ya sındığını görmək – yuxu görənin və ya dəyirman sahibinin, əgər sahibi məlumdursa, onun vəfatına işarə kimi yozulur. Yel dəyirmanı görmək su dəyirmanı kimi də yozulur. Ancaq bunda çarx yerinə onun yelkənləri, yəni qanadları nəzərə alınmalıdır. Od və qazla işləyən dəyirman görmək də bu şəkildə yozulur. İfadədə dəyirmanın böyük və ya kiçik olmasından asılı olmayaraq onun hündürlüyü və eni nəzərə alınmalıdır.

Əbdülqəni Nəblüsinin dediyinə görə: Yuxuda buğda üyüdən dəyirman görmək, haqq batildən ayrıldığı üçün elm mərkəzi, ədalət və insaf, ölçü və hökm olduğu üçün orada məhkəmə, zəkat ölçüsü olduğu üçün isə ruzi və fayda deməkdir. Dəyirman daşlarının bir-birinin üstünə minmiş olması ər və arvad kimi yozulur. Şayiələrə görə dəyirman görmək qəm, ürək və baş ağrısına işarədir. Tərcüməçi dəyirman yuxusunu yuxunun formasını və yuxu görənin vəziyyətini nəzərə alaraq ona uyğun şərh etməlidir. Dəyirmanın buğda əvəzinə insanları üyüddüyünü görmək bir çox insanın nifaq və fitnə-fəsad nəticəsində ölməsinə işarədir. Dəyirmanda unun artdığını və hər tərəfə dolduğunu görmək ruzinin çoxluğuna, ucuzluğa və xəstəlikdən şəfaya işarədir. Dəyirmanda xına, zefir və bu kimi şeylərin üyüdülməsi təmizliyə, xəstəliklərin qarşısının alınmasına, qəm və sıxıntının aradan qalxmasına, borcun ödənilməsinə işarədir.

Yuxuda Yel Dəyirmanı Görməyin Yozması

İbni Kəsirə görə: Yel dəyirmanı görmək müharibə və ölümlə əlaqələndirilir. Xalqın buğdasını üyütmək üçün yel dəyirmanı düzəltdirən xalq arasında hökm etmək üçün məclisə girər. Əgər xalqdan biridirsə, ruzisini qazanmaq üçün bir şeylə məşğul olar. Yel dəyirmanının qanadlarının rənglənmiş və naxışlı olduğunu görmək, güzəranınızın yaxşı olacağına, məqsədinizin həyata keçəcəyinə, işlərinizin yaxşı gedəcəyinə işarədir. Yel dəyirmanının qanadlarını açdığını görmək, ondan xeyir və fayda gətirəcək bir işə başlamağa, qanadsız yel dəyirmanı ilə un üyüddüyünü görmək isə yüngül qadınla evlənməyə işarədir. Bir qadın bu yuxunu görübsə, namusunu itirməyə, özünü yel dəyirmanı üçün şkaf qanadları aldığını görmək isə evlənməyə işarədir. Dəyirman görmək, oradan dolanışığını əldə etmək üçün bir yerə girməyə işarə edir.

Başqa bir rəvayətə görə: Yuxuda dəyirman görmək ailə üzvlərinin sıxıntı və sıxıntıdan qurtulacağına və ya yoxsulluqdan sonra varlanacaqlarına, subay kişi və qız üçün həyat yoldaşına işarədir. Dəyirman olmayan evdə dəyirman görmək şiddətə, çətinliklərə, düşmənçiliyə işarədir. Dəyirman çörək, ət və ya bal üyüdürsə, bu, ailə üzvlərinin pozucu, nümayişkaranə və olduğuna işarədir. Dəyirmanda buğda, arpa və ya faydalı bir şey üyüdülsə, ailə üzvlərinin işinin asan və güzəranının yolunda getməsinə, xəstəliklərdən sağalacağına, idarə edən şəxsi təzələyəcəyinə işarədir. Şəhərin və qəsəbənin ortasında görünən böyük dəyirman, o şəhər və qəsəbə xarabalıqdırsa baş verəcək müharibədən xəbər verir. Xüsusən də o dəyirmanda od və ya iri daşlar üyüdülsə, şəhər xaraba deyilsə və orada pis qoxulu arpa, su, palçıq və ya ət üyüdülürsə, bu, epidemiya xəstəliyinə işarədir. Bəzi tabircilər deyirdi ki, suyun üstündəki dəyirman işlərə nəzarət edən, əlindən çoxlu sərvət keçən adamdır. Əgər insan o kişiyə sığınarsa, onun işi və səyi xeyirli olar.

Yuxuda Dəyirmanın Döndüyünü Görmək

Bir insan yuxuda dəyirmanın fırlandığını (döndüyünü) görsə, dəyirmanda unun miqdarı qədər xeyrə işarədir. Bəzən dəyirmanın döndüyünü görmək səyahət, dəyirmanın buğdasız dönməsi isə şiddət və sıxıntı deməkdir. Dəyirmanın əyrilik və axsaqlıq ilə dönməsi bazarın bahalılığına işarədir. Dəyirmanın heç nə üyütmədən döndüyünü görmək səyahətdir. Dəyirmanın səbəbsiz yerə fırlandığını görmək əcəlin yaxınlaşmasına işarədir. Həyata və onun hər cür təlatümlərinə, subay oğlan və qızlar üçün evlənməyə, kasıblar üçün var-dövlətə, ailənin bütün üzvləri üçün dərd və bəlalardan qurtulmağa işarədir. Yuxuda dəyirman və ya buna bənzər üyüdmə aləti görmək, lazımsız xərclərə görə evdə olanların qınaqlarına məruz qalacağınıza işarədir. Sizin sayənizdə ruzisini təmin edənlərin sizə daha da minnətdar olacağına, ətrafınızda sizdən kömək istəyənlərin sayının artacağına işarədir.

Yuxuda əl dəyirmanı görmək iki günahkar dosta işarədir. Əgər insan özünü əli ilə dəyirmanı döndərdiyini və onunla un üyüddüyünü görsə, dinində və ruzisində əlinə arxalanar. Dəyirman pis işlərə və onlara etibar edilən xidmətçilərə işarədir. Bəzi təfsirçilər, dəyirman toy və sünnət yeməyinə işarədir deyiblər. Əlində dəyirman olduğunu görən adam döyülər və həbs edirlər. Kim dəyirmanın xarab olduğunu görsə, həbsdədirsə həbsdən çıxar. Üzüntü və kədərdədirsə bundan qurtular. Təhlükəli bir işdədirsə, nicat tapar və ya vəfat edər. Dəyirmanın daş üyüddüyünü görmək qorxudur. Dəyirman həm də qorxuya işarədir. Dəyirman aldığını görən subaydırsa, evlənər. Oğlunu və ya qızını evləndirər. Ya da bir qulluqçu götürər. Səyahət edən biridirsə səyahətə çıxar. Yel dəyirmanı daimi olmayan düşmənçilikdir. Əl dəyirmanı rahatlığa, kədərdən qurtulmağa, bəzən də arvad tərəfindən şər və düşmənçiliyinə işarədir. Bəzən əl dəyirmanı çox yeyən, çox zalım və israfçı qadına işarədir.

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir