Yuxuda Od (Atəş) Görmək

Yuxuda Od (Atəş) Görmək Yozması nədir?

Yuxuda od (atəş) görmək müjdə və bolluğa və ya zərərə və müharibəyə, qorxudan od (atəş) yandırmaq xəbərdarlığa, atəşi söndürmək ixtilafı (fitnəyi) yatışdırmaq deməkdir. Yuxuda atəş yozması müxtəlif formalarda yozulur: Yuxuda od görmək bəzən xoş xəbər, bolluq; bəzən müharibə, qorxu, həbs, zərər günahdır.

Yuxu sahibinin dua etməsitövbə etməsi lazımdır. Yuxuda atəş görmək fitnə, silah, düşmənçilik, ixtilaf, elm, qorxu, xidmət və ruziyə yozulur. Yuxuda atəş görən insan; Yaxşı insandırsa, alınacaq müjdəyə, bərəkət və bolluğa işarədir. Yuxuda alov görmək; gözlənilməz işlərdən xəbər verir.

Yuxuda Od Görməyin Mənası və Təfsiri

Yuxuda od görmək müjdə, qorxu, müharibə, əzab, həbs, zərər, günah və bolluqdur. Səs çıxararaq ağacları yandıran alov və qığılcım görən bir alimin ölümüylə çıxacaq fitnədir.

Yuxuda Yanğın (Atəş) Söndürmək Yozması Nədir?

Ətraf mühitə zərər verən yanğını söndürdüyünü görən adamın, bəxti (qisməti) açılacaq deməkdir. Yanğının söndürülməsi xoş xəbərə işarədir. Soba və ya ocağı söndürmək can sıxıcı xəbərlərə işarədir. Zərər verən yanğının söndürülməsi yaxşılığa və o bölgədəki fitnələri sakitləşdirməyə yozulur. Yuxuda atəşi söndürdüyünü görən adam, baş verəcək fitnəni sakitləşdirər və ya bidət olan bir şeyi ləğv edər. Yuxuda yanğın söndürmək bəzən sizi təhrik etməyə işarədir. Yuxu görən dənizdə səyahət edirsə, boğular və su üzərində görünər. Yuxu görənin bir sərnişini varsa, onun yanına gələcək və ya ondan xəbər alacaq.

Yuxuda Odda (Atəşdə) isinmək

Kim yuxuda qış günündə odla isindiyini görsə, cənnətə gedər. Böyük bir odun (atəşin) kənarında isindiyinizi görmək tanınmış olan biri ilə yaxınlıq edəcəyinizə yozulur. Yuxusunda isinmək və ya bir başqasını isitmək üçün od yandırdığını görən insan, fayda görəcəyi bir şeyi təhrik edərək yoxsulluğunu və ehtiyacını aradan qaldırar. Yaxın odda isinmək qorxu və sıxıntıya, qışda odda isinmək isə zənginliyə işarədir.

Yuxuda Oda (Atəşə) Görmək

Yuxuda oda girdiyini və işgəncəyə məruz qaldığını görən şəxs malına ziyan vurar və ya onu cəhənnəmə daxil edəcək bir günah işləyər. Kim yuxusunda oda (atəşə) girdiyini və od əzabını daddığını görsə, fitnəyə düşər. Odun əlinə girib yox olduğunu görmək işinizdə haram mal əldə edəcəyinizə işarədir. Od içinə girmək və ondan əziyyət çəkmək günah etməyə yozulur. Odun üstündən tullanmaq və ya içəri girib-çıxmaq cənnətə daxil olmaq kimi yozulur.

Yuxuda Özünüzü Od (Atəş) olan bir yerdə görmək

Od və tüstü görmək hədiyyələr almağa, yuxuda evinin yandığını görmək haram mala, odun bir tərəfini (yerini) yandırdığını görmək malın zəkatının verilmədiyinə, özünü odda görmək böyük yerdən ehtiyatla qarşılanmağa işarədir.

İnsanın ürəyini yandıran atəş görmək

Yuxuda insanın qəlbini yandıran od qara sevdaya yozulur. Ağacları yandıran alov və ya yanğın qiymətli bir insanın ölümü ilə baş verəcək münaqişələrə işarə edir. Başdan və ya bədəndən açıq rəngli od çıxsa, arvad hamilədirsə xeyirli oğlan evladına yozulur. Deyilsə, həyat yoldaşından sevgi və diqqət görməsinə yozulur.

Yuxuda qızdırmanızın olduğunu görmək

Bu o deməkdir ki, həyatın əsl gözəllikləri varkən lazımsız şeylərlə məşğul olursunuz. Siz yığışdırıb daha səmərəli olmağa çalışmalısınız. Yuxuda qızdırmanızın olduğunu görmək, lazımsız işlərlə məşğul olduğunuza və həyatın əsl gözəlliklərini yaşaya bilmədiyinizə yozulur.

Yuxuda ocaq (atəş) qalamaq görmək

Yuxuda ocaq (od) yandıran insan, ağlı və zəhməti sayəsində uğur qazanacağına işarədir. Kim qaranlıq gecədə insanlara göstərmək üçün od yandırdığını görsə, insanlar onunla hidayətə çata biləcəyi elm əldə edər. Qaranlıq olmadığı halda yolda od görən şəxsin bidət və azğın iş görməsinə dəlalət edir. Odu gündüzlər müharibə və fitnə, gecələr isə tanışlıq (dostluq) adlandırırlar. Yuxuda qapısının qarşısında tüstüsüz ocaq yandığını görən şəxs həcc ziyarətinə gedəcəyinə işarə edir. Qaranlıqda işıq saçmaq üçün od yandırmaq insanları bir şeydən xəbərdar etmək kimi yozulur.

Yuxuda oda soxulmaq görmək

Yuxuda zorla atəşə soxulmaq həbsə yozulur. İnsanların ətrafına toplaşdığı od bolluq, bərəkət və kollektiv sevinc əlamətidir. Atəşin verdiyi az zərər birinin verdiyi vədi yerinə yetirməsinə yozulur.

Yuxuda odun göyə qalxmasını görmək

Yuxuda alovlu və uğultu səsi ilə kütləvi yanğın görülsə, bu, müharibəyə işarədir. Evin qabağında görünən tüstüsüz, közlü od (alov) həccə getməyə işarədir. Bir yerdə səmaya doğru alovlanaraq odun yüksəlməsi toplu şəkildə edilən çirkin əməllərə yozulur. Od parlaq və faydalı oddursa, sevinc və səadət əlamətidir.

Yuxuda Evdən atəş (od) çıxmasını görmək

Başdan od çıxması ciddi bir xəstəlik keçrmək deməkdir. Evdən od çıxması işdə uğura, evin yanması haqq edilməyən zənginliyə, od içində olmaq vacib insanları qorxutmağa, yuxu görənin sobada və ya ocaqda od görməsi evlidirsə, hamilə qalacağına, odda ət bişirmək qeybətə, qazanın odda qaynadılması işlərin yaxşı getdiyinə işarədir.

Yuxuda odda ət qızartmaq görmək

Yuxuda odda ət qızartdığını görmək, camaatın qeybətini tələb edən bir şeyi təhrik edər ya da özü camaatın qeybətini edər. Odun üstündə ət qızartmaq qeybət və kədərə yozulur. Kim o qızardılmış əti yesə az ruziyə işarədir və ona böyük bir qəm-qüssə gələr. İçərisində yemək olan qazanı odda qaynatdığını görən adam xadimədən gələcək xeyirdən uzaq qalar.

Yuxuda atəş hərarətini görmək

Yuxusunda atəşin hərarətinin təsir etdiyini görən adam xalqın dilinə düşər və camaat onun qeybətini edər. Faydalı və parlaq atəş qorxu içində olan üçün təhlükəsizlik və dövlət adamına yaxınlaşmaqdır.

Yuxuda evi odla yandırmaq görmək

Yuxuda evini odla yandırdığını görən adamın evi dağılar. Evli adam təndir və təndirdə yanan od görsə, arvadı hamilə qalacaq. Kim yuxusunda evinin yandığını görsə, ucuzluq, bolluq və çoxlu nemətlər qazanar. Evdə yanğın çıxması, sənət və ya işində güc tapmaq deməkdir, evdə yanğın bərəkətdən, bolluğa yozulur. Kim yuxuda evindən od çıxdığını görsə, ticarətdə və sənətdə güc və kömək əldə edər.

Yuxuda dağ başında ocaq qalamaq

Kim yuxusunda dağın başında od yandırdığını görsə, ruhən Allaha (C.C.) yaxınlaşar. Bir şəxs yuxuda atəşin ona toxunduğunu və onu yandırdığını görsə, həmin şəxsə verilən vəd yerinə yetər.

Yuxuda atəş görmək nə deməkdir?

 • Od parçaları yemək; yetim malı yeyirsən və ya yeyəcəyinə yozulur.
 • Yuxuda ağzından od çıxdığını görmək; yalan və böhtana yozulur.
 • Yanınızda alovlanan od görmək və bunun sizə zərər verdiyini görmək; sizə xeyir çatacağına yozulur.
 • Böyük odda yanan odun görmək; o bölgədə fitnə və müharibə olacağına yozulur.
 • İnsanların evlərinin qapılarını yandırması; düşməninizə qalib gələcəyinizə yozulur.
 • İşıqsız bir atəşin səni yandırdığını görmək; menenjit olacağınıza yozulur.
 • Eyni atəşi işıq saçan görmək; sənin və ya yaxınlarının xalqın heyran qaldığı, təriflədiyi övladlarının olmasına və onların yanan odun miqdarı qədər var-dövlət və böyüklük əldə edəcəklərinə yozulur.
 • Döyüş meydanında atəş görmək; yanğının miqdarına görə suçiçəyi, taun, meningit və s. kimi qəfil və ölümcül xəstəliklər çıxacağına yozulur.
 • Bazarda da eyni yanğını görmək; bazar tacirlərinin az amansız, dinsiz, yalançı olacağına yozulur.
 • Dənizə od (atəş) düşdüyünü görmək; o bölgənin hakimi yerli camaatın malını zorla müsadirə edəcək, onlara zülm edəcək.
 • Naməlum yerdə atəş olduğunu görmək; dinsizliyə yozulur.
 • Kiminsə paltarının yandığını görmək; o adamın bəla, qorxu və təşviş içində olacağına yozulur.
 • Alovun (odun) içinə düşdüyünü görmək; çətinliyə düşəcəyinizə işarədir.
 • Birinin səni atəşə atdığını və atəşin səni yandırdığını görmək; Bölgədə söz sahibi olan birinin sizə zülm edəcəyinə, lakin tezliklə o zülmdən qurtulacağınıza və sizə müjdə veriləcəyinə işarədir.
 • Eyni yuxuda atəşin sizi yandırmadığını görmək; istəmədiyin bir səfərə çıxacağınıza işarədir.

Yuxuda Közərmiş Od (Atəş) Görmək

 • Qızdırmalı xəstəliyə tutulacağınıza yozulur.
 • Alovun bədəninizi yandırdığını görmək; yanma miqdarı qədər çətinlik çəkəcəyinizə yozulur.
 • Evin qapısına alovlu od düşdüyünü, bütün bədənini yandırdığını, amma ürəyində qorxu olmadığını görmək; soyuqdəymə, taun, suçiçəyi, qızılca və s. xəstəliklərə tutulacağına yozulur.
 • Sizi əhatə edən yanğını görmək; atəş böyüklüyüncə məbləğində qanunsuz mal əldə edəcəyinizə işarədir.
 • Eyni atəşin tüstü ilə qarışdığını görmək; haram mallara görə bəla, xəstəlik, müharibə və ya düşmənçiliklə qarşılaşacağınıza işarədir.
 • Eyni atəşin isdiliyinin sənə çatdığını görmək; kimsə tərəfindən qeybət ediləcəyinizə işarədir.
 • Odun yandırıldığı yerə getmək və orada sizə bir şey verildiyini görmək; verilən miqdar qədər rüsvayçılıq yaşayacağınıza, amma sonda pislikdən qurtula biləcəyinizə və əvvəllər etdiklərinizə görə peşman olacağınıza yozulur.
 • Qığılcım görmək; pis söz eşidəcəyinizə,
 • Qığılcım üstünə hopanmaq görmək; ağır bəlaya və ya eşqə yozulur.

Yuxuda Parlaq Atəş Görmək

 • Parlaq bir atəşin içindən yol tapdığını görmək; fədai olacağınıza yozulur.
 • Od işığını dim-dik görmək; şansının orada olacağına yozulur.
 • Evinizin od qığılcımları ilə işıqlandığını görmək; karyeranızın yüksələcəyinə və iş baxımından şansınızın artacağına yozulur.
 • Bu qığılcımları yox etdiyinizi görmək; Ailədə fikir ayrılığının olacağına və bu işin axırının mühakimə olunacağına işarədir.
 • Mağazanızda və ya mülkünüzün arasında yanğın çıxdığını görmək; sahib olduğunuz malın israf olacağına və ya alverdə malınızı üç qat baha satacağınıza və bu məsələdə heç kimə yazığınız gəlməyəcəyinə yozulur.
 • Başqasının evinin yandığını görmək; o adamın söz sahibi olan birinin əlinə keçəcəyinə və onların fitnəsi ilə üzləşəcəyinə işarədir.
 • Alovun paltarınızı yandırdığını görmək; qohumlarınızla problem yaşayacağınıza və ya dünya malı üçün üzüləcəyinizə işarədir.
 • Hər hansı bir yerdə böyük yanğın çıxdığını görmək; o bölgədə fitnə və müharibə olacağına yozulur.
 • Yanıq bir şey görmək; qadınlara görə kiminləsə problem yaşayacağınıza işarədir.
 • Bir şəhərin, məhəllənin və ya evin onu tamamilə yandırıb kül edəcək şəkildə yanğın çıxdığını və alovların yüksəldiyini görmək; o bölgədə şiddətli müharibənin başlayacağına və ya epidemiyanın yayılacağına işarədir.
 • Odun bəzi şeyləri yandırdığını, bəzilərini isə yandırmadığını görüb qorxuya düşmək; o bölgədə müharibə başlayacağına yozulur.

Yuxuda Alovsuz Yanğın (Od) Görmək

 • Ağır xəstəliyə, Alovla qarışıq tüstü görmək; işdə narahatlıq və qorxuya,
 • Göydən od yağıb bir bölgəni yandırdığını görmək; yuxarıda qeyd olunan fitnə və bəla o bölgənin əhalisinin başına gələcəyinə yozulur.
 • Müəyyən yerə düşən və ətrafa ziyan vuran alovlu yanğın görmək; yerli əhali arasında mübahisələr baş verəcəyinə yozulur.
 • Yerin altından göyə qalxan dəhşətli atəşin çıxdığını görmək; o bölgənin camaatının böhtan və yalanla Allah (C.C. ) dostları ilə mübarizə aparacağına yozulur.
 • Yanğının bir yerdən başqa yerə düşdüyünü, lakin heç bir zərər vermədiyini görmək; mənfəət əldə edəcəyinizə, kasıb isəniz varlanacağınıza işarədir.
 • Bir yerə qığılcım düşdüyünü görmək; o bölgədə müharibə və ya fitnə olacağına,
 • Eyni qığılcımların kifayət qədər böyük olduğunu görmək; İlahi əzabın o bölgəyə gələcəyinə yozulur.
 • İnsanlar arasında qığılcımların düşdüyünü görmək; bölgə xalqları arasında düşmənçilik olacağına yozulur.
 • Yuxuda Bir yerə od atmaq və ya odla oynamaq; çox çirkin sözə yozulur.
 • Eyni atəşin tüstüsü olduğunu görmək; İşinizlə bağlı narahat olacağınıza işarədir.
 • İnsanlara od (atəş) verdiyinizi görmək; öz davranışlarınızla insanlara zərər verəcəyinizə və xalqın nifrətini qazanacağınıza işarədir.
 • Odda yemək bişirmək və yemək; yaxşı sözlər eşidəcəyinizə işarədir.

Yuxuda Göydə Od (Atəş) Görmək

 • Göydən bir odun yerə düşərək qidaları yandırdığını görmək; ibadətlərin Allah qatında qəbul olunduğuna yozulur.
 • Göydən atəş gəldiyini, amma heç kimi yandırmadığını görmək; ilahi əzabın yaxınlaşdığına işarədir.
 • Odun üzərinə bir şey tökmək; dünya işlərini bitirdiyinizə yozulur.
 • Göydən odun yağdığını və çəmənləri yandırdığını görmək; bölgədə qəfil ölümlərin yayılacağına yozulur.
 • Minarəni və ya günbəzi yandıran böyük bir atəş görmək; bölgədə söz sahibi olan birinin öləcəyinə yozulur.
 • Yerdən çıxan yanğının alov yaydığını görmək; Bu, ərazidə gizli bir xəzinə olduğunu göstərir.
 • Yanğını həddindən artıq dumanlı görmək; bir fəlakət və ya problemlə qarşılaşacağınıza yozulur.
 • Yamacda od qalamaq və ya görmək; ürəyinizə görə dostluq edəcəyinizə yozulur.
 • Odun ətrafında rəqs etmək və ya başqalarının bunu etdiyini görmək; şad xəbər alacağınıza yozulur.
 • Oda düşmək; böyük zərər edəcəyinizə yozulur.
 • Atəş azaldıb çoxaldan görmək; çətin vəziyyətlə qarşılaşacağınıza yozulur.
 • Dağın başında yandırılan od görmək; Allaha (C.C. ) yaxın olmağa, ehtiyacı ödəməyə, gedən yolçunun evə qayıtmasına işarədir.
 • Bir insan yuxuda insanların başına yığışmış olduğu alovlu od görsə; onların bolluq və bərəkət əldə edəcəklərinə dəlalət edir.
 • İnsan əkinlərdən bir şeyi odla yandırdığını görsə, yandırdığı şeylər bahalaşar. Bir əşyaya və ya parçaya düşən yanğının təfsiridə belədir.

Yuxuda sobada və ya ocaqda atəş görmək

Uşaq sahibi olmaq üçün plan quracağına və uşaqlardan dolayı sevinəcəyinə yozulur.

Yuxuda Yanğın və Qığılcım Görmək

İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurur: Od görməyin iyirmi beş ifadəsi vardır:

 1. Fitnə
 2. Silah
 3. Fəsad
 4. Yorğunluq
 5. Düşmənçilik
 6. Çirkin sözlər
 7. İnsanların işinə mane olmaq
 8. Hakimin qəzəbi
 9. Cəzalandırmaq
 10. İxtilaf
 11. Çıxmaza girmək
 12. Elm və hikmət
 13. Hidayət yolu
 14. Müsibət
 15. Qorxu
 16. Yanmaq
 17. Xidmət
 18. Vəba
 19. Miningit
 20. Su çiçəyi
 21. İşlərin açılması
 22. Fəzilət
 23. Haram mal
 24. Ruzi
 25. Mənfəət

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir