Yuxuda Şir (Aslan) Görmək

Yuxuda Şir (Aslan) Görmək Yozması Nədir?

Yuxuda Şir (Aslan) Görmək Yozması Nədir

Yuxuda Şir (Aslan) Görmək dövlət başçısına yozulur. Yuxuda şir görmək yuxu görən üçün rütbə, nüfuz, məqam və xeyirxahlığa işarədir. Yuxuda aslan səltənət, nüfuz, uzunömürlülük və bol ruziyə yozulur. Şir yüksək vəzifəli insanlarla dostluq əlaqələrini ifadə edir. Yuxuda şir görmək həm də güclü bir insan olduğunuz üçün hər zaman uğur qazanacağınıza işarədir. Şirlər hökumət başçısı kimi yozulur.

Yuxuda Aslan Görməyin Mənası və Təfsiri

Kirmani deyir: Şir görmək sultanla yozulur. Yuxuda aslan (şir) görmək, yüksək vəzifələrə çatmağınıza kömək edəcək bir insanın varlığına işarə edir. Yuxuda görülən Şir (Aslan) tez-tez insanlara rəhbərlik edən, kömək edən zəngin bir insana yozulur.

Bəzi təfsirlərə görə, yuxuda şir görmək həm də işlərini yoluna qoyan və başqalarına kömək edən insana işarədir. Şir həm də güc və uğur deməkdir. Yuxusunda Şir görən insan hər işdə uğur qazanan, çətin işləri yerinə yetirmək gücündə olan insandır.

yuxuda aslan gormek ne demekdir

Yuxuda Dişi Şir (Aslan) Görmək

Ümumiyyətlə, aslan ədalətin və ya hökumətin gücüdür. Bəzi təfsirçilər yuxuda görülən şirə, pisliyi ilə məşhur olan qəddar qadına işarə etmişlər. Bəzi təfsirçilərə görə, yuxuda aslan görmək bəlalardan qurtulmağa və düşməninizə qalib gəlməyə işarədir.

Yuxuda Şir (Aslan) südündən içdiyini görmək dövlətdən lütf almağa, düşməninizə qalib gəlməyə işarədir. Yuxuda Şir (Aslan) əti yemək böyük sərvət və hökmranlıq əlamətidir. Bəzi təfsirçilər aslanı hökmdarın qızı kimi də qeyd etmişlər.

İbn Şirinə (r.a.) görə yuxuda Şir (Aslan) görmək övladına qarşı alçaq, qəddar və dağıdıcı olan qadına işarə edir. Kim yuxuda Şir (Aslan)la mübarizə apardığını görsə, böyük bir bəladan qurtular. Öz işlərində yüksələr və düşməninə qalib gələr.

Yuxuda dişi aslan südü içdiyini görmək, düşmənə qalib gəlməkdir. Bəzi təfsirçilər aslanı sərvət kimi təsvir etmişlər. Qəfəsdəki şir, mübarizə aparan insanın xəyallarının gerçəkləşəcəyinə işarədir.

Yuxuda Dişi Şir (Aslan) Görmək

Yuxuda Şirdən (Aslandan) Qaçmaq

Aslan qovarkən qaçdığını görən narahatçılıqdan, qorxudan, tərəddüddən xilas olar, düşməninə qalib gələr. Aslanı görüb qaçdığını və heyvanın onu görmədiyini görən yuxu görən elm və hikmət qazanar. Aslanın qaçdığını və heyvanın onun arxasınca getmədiyini görən, təşviş və qorxudan qurtular, düşməninə qalib gələr.

Yuxuda aslandan qaçmaq pislikdən çəkinməyə işarədir. Həmçinin tövbə və bağışlanma əlaməti hesab olunur. Bəzən qurtuluşu ifadə edir.

Əgər yuxuda aslandan çox qorxduğunu və buna görə də qaçdığını görsə, yuxu görən adamın salamat və rahat olacağına yozulur. Ümumiyyətlə, yuxuda Şirdən (Aslandan) qaçmaq yuxu görənin xeyrinə yozulur.

Yuxuda Şir (Aslan) Balası Görmək

İslam yuxu tərcüməçiləri Şir (Aslan) balasını bir oğlana uşağına yozublar. Aslan balasının evinə girdiyini görmək xeyirxahlığa, sultanlığa, uzun ömürə və bol ruziyə işarədir.

Bir qadın yuxuda şir balasını əmizdirdiyini görsə, o böyük bir adamın süd anası olacaq. Əgər Şir balasını yedizdirən kişidirsə, hardasa başçı olar. Yuxuda bala aslan görmək mərhəmətli iş adamına yozulur. Bəzən bir aslan balası xoş xəbərin və artan sərvətin əlamətidir.

İsmayıl Əl-Əşas: Yuxuda aslanın onu qucaqladığını görən sultana yaxın olar.

Yuxuda Şir (Aslan) Balası Görmək

Yuxuda Şiri (Aslanı) Öpmək

Aslanı öpdüyünü, ona şəfqətlə baxdığını görən hökumətə daxil olar. Xeyr və o, fayda tapar. Yuxuda aslan öpmək: Yuxuda aslanla qucaqlaşdığını görən dövlət adamlarına yaxınlaşar. Kim görsə ki, şir (aslan) öpür, yaxud şir ona şirin baxır, hökumətin xidmətinə girər, xeyir və fayda görər. Əgər işləyirsə, vəzifəsi yüksələr.

Yuxuda Şirin (Aslanın) Qovalaması

Yuxuda kimisə qovalayan aslan qorxuya yozulur. Aslan tərəfindən təqib olunmaq tələyə düşməyə işarə edir. Bəzi təfsirçilərə görə, yuxuda aslan qovması, yuxu görən insanın istəyinə çatacağına işarə edir. Yuxuda aslan tərəfindən qovmalanmaq həm də hökumətdən qorxmaq və ya mövcud bəlalardan qurtulmaq deməkdir. Bəzən yuxuda aslan tərəfindən təqib edildiyini görmək, borca ​​görə axtarılmağa işarədir.

Yuxuda Ağ Şir (Aslan) görmək

Yuxuda ağ şir görən insan həyatı boyu sıxıntı və kədər yaşamaz, aclığa, yoxsulluğa düçar olmaz, dinc bir həyat sürər. Yuxuda ağ şir görmək yuxu görən üçün yaxşı əməldir. Ağ şir sahibi olduğunuzu görmək yüksək dərəcələrə işarə edən bir yuxudur. Yuxuda görülən ağ şir həm də yaxşılıq və xeyirxahlığa, daxili rahatlığa və xoşbəxtliyə işarədir.

Yuxuda Şirin (Aslanın) hücumu

Düşmənləriniz tərəfindən qarşılaşacağınız problemlərə işarədir. Şər kimi yozulur. Yuxuda aslanın hücumu sizə paxıllıq edən çox adam olduğuna işarə edir. Belə yuxuları başqalarına söyləmək olmaz. Yuxu görənin düşmənlərinə qarşı tədbir görməli olduğuna işarə edir.

Aslan yuxuda kiməsə zərər verisrs, bu həmin adamın büdcəsində meydana gələcək kəsirə işarə edir. Yuxuda aslanın hücumuna məruz qalmaq rəqiblərə qarşı diqqətli olmağınız lazım olduğuna işarə edir.

İbn Şirinə (r.a) görə: Aslan güclü və şiddətli düşmən deməkdir. Aslanla vuruşduğunu görən, ona hücum edən güclü düşmənlə mübarizə aparar. Şirə qarşı çıxdığını, lakin şirin ona tərəf gələndə ona hücum etmədiyini görən şəxsə dövlət və dövlət adamları tərəfindən zərər gəlməz. Hücum edən şirlə boğuşmaq düşmənlərə qalib gəlmək və qələbə deməkdir.

Yuxuda Şiri (Aslanı) Öldürmək

İslam yuxu yozanlarından olan İmam Cəfər Sadiq (ə) şir görməyi hökmdar, cəsur bir insan və üçlü düşmən kimi təsvir etmişdir. Şir (Aslan) öldürmək hər sahədə və mübarizədə uğura işarədir. Düşmən üzərində qələbə qazanmağa yozulurYuxusunda şir öldürən hər şeydə uğur qazanar. Yuxuda aslan öldürmək yaxşılığa və bərəkətə işarədir.

Yuxuda aslan öldürmək yuxu görən insanın qüdrətinə, gücünə, uğuruna və qələbəsinə işarə edir. Yuxusunda şir öldürən insan həyatında həmişə uğur qazanacağına, həmişə qələbələr qazanacağına işarə edər.

Aslan öldürmək həm də yuxu görənin hər hansı bir şeydən qorxusu və narahatlığı varsa, onlardan qurtulacağına və düşməninə qalib gələcəyinə işarədir.

Yuxuda Şir sürüsü görmək

Aslan sürüsü rəhbər vəzifədə olan insanları təmsil edir. Yuxuda çoxlu şir (aslan) görmək, yuxu görən insanın böyük bir məqama çatacağına və ya böyük idarəçi olacağına işarədir. Yuxuda şir görmək rəhbər vəzifələrdə, dövlət qurumlarında və hakimiyyətdə olan insanlara işarə edir. Yuxuda görülən şirlər həm də sərvət və gücü təmsil edir.

Yuxuda Şir (Aslan) Dişləməsi

Yuxuda aslanın dişləməsi mal və ya dünya malına ziyan vurmağa işarə edir. Bir adam görsə ki, aslan onu dişləyir, dişləməsinin miqdarı qədər düşmənindən bir şeyə çatar. Kim bir aslanın onu dişlədiyini və ya pəncəsi ilə bir tərəfini yaraladığını görsə, düşmənindən zərər görər.

Yuxuda Şir bəsləmək

Aslan bəsləməyi yuxuda görmək sərvət ilə yozulur. Fərqi yoxdur kişi və ya qadın kim aslanı yedizdirir, bu o deməkdir ki, o işində yüksələcək bir vəzifəyə çatacaq. Yuxuda aslan bəsləmək yuxu görənin uğurlu idarəçilik vəzifəsinə çatacağına işarədir. Bəzən yuxuda şir bəsləmək faydalı və çox vacib insanlarla dostluq etməyə işarə edir.

Yuxuda Erkək Aslan Görmək

Kim yuxuda erkek aslan gorse, çox bəlalardan qurtular və düşmənə qalib gələr, xalq arasında məşhur olar. Yuxuda evdə, bağda və ya hər hansı bir yerdə erkək şir (aslan) görmək, sağlam insan üçün uzun ömür sürəcəyinə işarədir.

Yuxuda Aslana Minmək

Şir (Aslan) mindiyinizi görmək güclü düşmənə qalib gəlməyə, aslana söykənmək itkiyə, kədərə işarədir. Şirin arxasından fırlanıb önünə çıxması onun hökumət tərəfindən cəzalandırılmasına işarədir. Yuxuda aslan minmək yüksək mövqedən xəbər verir.

Əs Səlimiyə görə: Kim yuxuda aslan mindiyini görsə, böyük və güclü düşmənə üstünlük qazanar.

Yuxuda Şir (Aslan) əti yemək

Aslan yemək rütbə, səlahiyyət və mülk kimi şərh olunur. Yuxusunda aslan əti yeyən qüdrət və böyük mülk qazanar. Kim onun yanına Şir (Aslan) ətinin gətirildiyini görsə və o ətdən yediyini görsə əlinə mal keçər. Aslan südü də belədirYuxuda aslan başı tapıb onun ətindən yediyinizi görmək dərəcə, mal və bərəkətə işarə edir.

Şir əti yeyən dövlət adamlarına yaxınlaşar, onların etibarını qazanar. Şirin (Aslanın) dərisi, tükü, əti və sümüyü; Ya hökumətdən, ya da düşməndən gələcək mallar kimi yozulur.

Yuxuda Qara Şir (Aslan) görmək

Yuxuda Qara Şir (Aslan) görmək

Şirin (Aslanın) qarası gecəni bildirir. Yuxuda bütün şirləri qara rəngdə görmək böyüklüyə, idarəçi olmağa, çoxlu mal-mülk sahibi olmağa, var-dövlət əldə etməyə işarə edir. Bəzən yuxuda qara şir görmək izzət, hökmdar, ləyaqət və xalq arasında hörmətli şəxs olmağa işarə edir.

Yuxuda Şir Sığallamaq

Aslanı sığallamaq yuxu görənin sevdiyi insana qısa zamanda kömək edəcəyinə işarədir. Yuxuda aslanı sığallamaq eyni zamanda mövqe və səlahiyyət sahibi olan istiqanlı bir insanla dostluq edəcəyinizə işarədir. Yuxuda şiri (aslanı) sığallamaq rəqiblərinizə qarşı düzgün addımlar atmaq və çətin bir dövrdən sonra gələcək firavanlıq deməkdir.

Yuxuda aslanı tumarlamaq əməkdaşlığa, uğura və yüksək yerlərə çatmağa işarə edir. Yuxuda aslanı sığalladığınızı görmək gələcək həyatınızın müsbət təsir yöndə təsirlənəcəyinə işarədir.

Yuxuda Şirdən (Aslandan) Qorxmaq

Aslanla qarşılaşan və qorxan hər kəs macəralı işdən böyük qazanc əldə edəcək. Yuxuda Şirdən (Aslandan) Qorxmaq üstün vacib biri ilə dostluq etmək deməkdir. Qəfəsdəki şir dostun çətin vəziyyətə düşəcəyinə işarə edir. Şirdən (Aslandan) qorxduğunu, lakin zərər görmədiyini görən düşmənindən qurtular.

Yuxuda Evdə Şir (Aslan) görmək

Evində şir (aslan) olduğunu görənin ömrü uzun olar. O evdə bir xəstə olsa yaxşı olar.

Yuxuda şirin (aslanın) bir parçası

Yuxuda aslanın bədəninin bir hissəsinin əlində olduğunu görmək düşmənin malından istifadə etməyə işarə edir. Aslanın dərisindən, ətindən, sümüyündən, saçından, damağından bir parça tapdığını görən miras sahibi olar. Şiri belinə yüklədiyini görən, düşməni ilə razılaşar.

Rüyada Şirlə (Aslanla) Boğuşmaq

Şirlə vuruşduğunu görən, şiddətli düşmənlə vuruşacaq. Kim aslan dərisindən və ya tükündən bir şey aldığını görsə, düşmən malından bir şey alacaq. Şirlə boğuşan hər kəsin arzuları gerçəkləşəcək. Çox vaxt bu mirasa yozulur. Özünə güvənən, güclü insan olduğu üçün həyatda həmişə uğur qazanacaq.

Yuxusunda aslan sağdığını görən dövlətin maliyyəsini idarə edər. Əgər tacirdirsə, maliyyəsi artar, fəhlədirsə, qazancı çoxalar.

Yuxuda Şir (Aslan) haqqında deyilən digər yozmalar nədir?

Şirin (Aslanın) bir ölkəyə girdiyini görmək orada hökumət başçısının dəyişəcəyinə işarədir.

Yuxuda şir ovlamaq böyük sultanın başqa sultanları aldatmasına yozulur.

Yuxuda şir (aslan) almaq, ümidsizlikdən sonra çatılacaq nüfuzlu səviyyəyə, nüfuza, yüksək gəlirə və zənginliyə işarə edir.

 • Yuxuda aslan başını görmək, yüksək mərtəbəyə qalxacağınıza işarədir.
 • Gənc bir qız üçün aslan görmək: yaxşı bir evliliyə.
 • Subay biri Aslan görsə: qız və ya dul qadınla tanış olar.
 • Dişi Şir: Sərvətə. Aslan balası: Yaxşı bir iş yoldaşına.
 • Qaçan şirlər: gözlənilməz zənginliyə və xoşbəxtliyə.
 • Şir minmək: sözü keçən adam olmağa, uğura.
 • İki aslanın döyüşü: İki nəfərin döyüşünə tamaşaçı olmağa.
 • Aslan əti yemək: var-dövlətə və mal-dövlətə.
 • Şiri öldürmək: bütün sahələrdə uğur qazanmağa.
 • Aslanla danışmaq: güclü dostlara
 • Şir (Aslan) nəriltisi: Pis xəbərə.
 • Şirə söykənmək: itki və kədərə.
 • Aslan kiminsə yanına getməyi: o adamın üzüləcəyinə.
 • Şir tərəfindən izlənmək: Tələyə düşməyə yozulur.

Ümumiyyətlə, şir (aslan) görmək xeyrə yozulur. Böyük lider və dövlət başçısı deməkdir.

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir